اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

کلمات کلیدی

لحظه ورود رئیس‌جمهور به فرودگاه دزفول به منظور افتتاح طرح بزرگ آبرسانی غدیر+گزارش تصویری

لحظه ورود رئیس‌جمهور به فرودگاه دزفول به منظور افتتاح طرح بزرگ آبرسانی غدیر+گزارش تصویری

  تصاویری از لحظه ورود رئیس‌جمهور به فرودگاه دزفول به منظور افتتاح طرح بزرگ آبرسانی غدیر

تصاویری از لحظه ورود رئیس‌جمهور به فرودگاه دزفول به منظور افتتاح طرح بزرگ آبرسانی غدیر

  تصاویری از لحظه ورود رئیس‌جمهور به فرودگاه دزفول به منظور افتتاح طرح بزرگ آبرسانی غدیر

تصاویری از لحظه ورود رئیس‌جمهور به فرودگاه دزفول به منظور افتتاح طرح بزرگ آبرسانی غدیر

  تصاویری از لحظه ورود رئیس‌جمهور به فرودگاه دزفول به منظور افتتاح طرح بزرگ آبرسانی غدیر

تصاویری از لحظه ورود رئیس‌جمهور به فرودگاه دزفول به منظور افتتاح طرح بزرگ آبرسانی غدیر

  تصاویری از لحظه ورود رئیس‌جمهور به فرودگاه دزفول به منظور افتتاح طرح بزرگ آبرسانی غدیر

تصاویری از لحظه ورود رئیس‌جمهور به فرودگاه دزفول به منظور افتتاح طرح بزرگ آبرسانی غدیر

  تصاویری از لحظه ورود رئیس‌جمهور به فرودگاه دزفول به منظور افتتاح طرح بزرگ آبرسانی غدیر

تصاویری از لحظه ورود رئیس‌جمهور به فرودگاه دزفول به منظور افتتاح طرح بزرگ آبرسانی غدیر

کپی