اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

ضرورت ساماندهی مسیررودخانه ها در شهریار

ضرورت ساماندهی مسیررودخانه ها در شهریار
محمودغلامی خبرنگار

ساماندهی و بازگشایی مسیررودخانه در شهریار با هدف پیشگیری و کاهش خطر در مواقع بحرانی و وقوع سیلاب ضروری است.

به گزارش ایران آنلاین ، رودخانه کرج  با احداث سد کرج درسال 1342 برروی رودخانه کرج و بروز وتداوم خشکسالی هابه مرور حریم و بستر این رودخانه در اراضی پایین دست و حوزه شهریار به دلیل رشد مهاجرت ،ارزش افزوده اراضی، سودجویی و غفلت مجریان، تحت تاثیر ساخت و ساز های مختلف قرار گرفت به طوری که امروز از شش مسیر اصلی رودخانه فقط مسیررودخانه شادچای آزاد است هرچند حریم این رودخانه نیز درنقاطی درسایه غفلت مدیران و متولیان مورد تجاوز و تعدی افراد قرار گرفته است ودر صورت وقوع بحران سیل و سیلاب به دلیل مسدود بودن مسیل ها به ویژه رودخانه دره چای که از داخل شهر می گذرد شاهد خسارت های جانی و مالی وآسیب  به اموال مردم و تاسیسات شهری خواهیم بود.به نظر می رسد با تغییرات آب و هوایی اقدامات پیشگیرانه جهت تامین امنیت شهروندان و شهر بیش از گذشته ضروری است.مهندسی  و آزادسازی حریم و بستررودخانه ها اولین اقدامی است که باید در اولویت برنامه ریزی استانی و شهرستانی ومتولیان و مدیران شهری قرار گیرد هرچند خشکسالی های اخیر در کنارغفلت متولیان حوزه آب و خاک و مدیران شهری باعث افزایش ساخت و سازها و تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها در حوزه شهریار گردید ولی لازم است با مهندسی اصولی  و نگاه کارشناسی  با مشارکت مردم زیرساخت های لازم برای مهار و کنترل سیلاب و حتی مدیریت منابع آبی وذخیرسازی آب پیش بینی گردد هرچند تاکنون فرصت های زیادی نیز از دست رفته است.
رودخانه شادچای ، رودخانه دره چای، رودخانه سیاه آب یک ودو و رودخانه کرج یک و دو از سرشاخه های رودخانه کرج در حوزه آبی شهریار است که پس از احداث سد کرج خشک ودرمعرض ساخت وساز و تصرف قرارگرفت که به دلایل پیشگیرانه نیازمند مهندسی، بازگشایی و ساماندهی است.
احداث کانال های زیززمینی تخلیه آب ،مهندسی مسیل رودخانه ها ،تکمیل سیستم جمع آوری فاضلاب ،نفوذپذیری آب در نقاط مختلف شهری  و حفظ وصیانت از حریم وبستر رودخانه ها می تواند متولیان را در مهار و کنترل سیلاب و آثارمخرب آن کمک نماید.
مسعودباغبانی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه شهریار با تاکیدبر ضرورت حفظ ومراقبت ازحریم و بستر رودخانه ها گفت:  کارگروه ویژه ایی مطالعه ،بررسی و مهندسی بازگشایی و آزادسازی مسیل ها وحریم رودخانه ها را دردستور کار دارد .

کپی