اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

تغییرکاربری؛ معضل شهریار

تغییرکاربری؛ معضل شهریار
محمود غلامی خبرنگار

خشک شدن باغات حومه تهران و تغییرکاربری ها در شهریار معضلی است که آلودگی زیست محطیی را تشدید کرده وکیفیت زندگی را کاهش می دهد.

 به گزارش ایران آنلاین ، به دنبال خشکسالی سالهای اخیر و عدم مدیریت صحیح واصولی منابع آبی و افت آب های زیرزمینی، باغات شهریار در معرض خشک شدن است و اگر تدابیر مناسب از سوی متولیان آب و خاک وکشاورزی گرفته نشود آسیب های زیست محیطی تشدید می شود.انتشار گردوخاک از جمله پیامدهای محیط زیستی خشک شدن باغات است که در کنار فعالیت 70معدن شن و ماسه هوای تهران را تحت تاثیرقرارداده است. واین  درحالی است که به گفته علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست «دولت سیزدهم مساله محیط زیست را مساله اول کشور می داند».
بی آبی ،خشک شدن باغات واراضی کشاورزی در کنار رشد مهاجرت ،تغییرکاربری وتفکیک اراضی را به دنبال داشته وموجب افزایش ساخت وسازها بی رویه و بی ضابطه وتوسعه کاربری های صنعتی شده است که آثار و پیامدهای مخرب همچون کمبود آب ، نابودی خاک و هوا ، تبعات زیست محیطی وآثارناگوار فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد.فقدان منابع درامدی پایدار شهرداری ها از جمله مهمترین دلایل افزایش ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربری هاست که نیازمند نظارت و مدیریت دقیق تر است.
با شرایط امروز طرح تفضیلی شهرها و طرح هادی روستاها با توجه به رشد مهاجرت و بارگذاری بیش از اندازه جمعیتی نیازمند بازنگری جدی است تا سرانه های عمومی وکاربری های عمومی حفظ وارتقاء یابد.
بارگذاری جمعیتی نیازمند سند توسعه، آینده نگری و نظارت جدی تر شورای عالی شهرسازی و معماری و مدیریت شهرداری هاست است تا اراضی باغی و زراعی به عنوان  ریه تنفسی و اراضی ذخیره و پشتیبان برای نسل های اینده حفظ شود .

کپی