اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین امسال

کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین امسال

به گزارش ایران آنلاین،در فروردین ماه امسال علاوه بر کاهش ۰.۲ درصدی حجم نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۳۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین ماه سال گذشته ۲.۷ درصد کاهش داشته و در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۰ هم ۰.۲ درصد کمتر شده است.

متغیرهای پولی در فروردین ماه ۱۴۰۱ که توسط بانک مرکزی منتشر شده است نشان می دهد، حجم نقدینگی در پایان فروردین ماه امسال به رقم ۴ هزار و ۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۰ رقمی بالغ بر ۰.۲ درصد کاهش یافته است.

دولت در فروردین ماه هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته و نشانه این گزاره هم این است که بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه ۲.۷ درصد افت کرده است و همچنین بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی در فروردین ماه امسال نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۰.۲ درصد کمتر شده است. این در حالی است که همواره بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل دریافت تنخواه بودجه در فروردین ماه افزایش می‌یافت.

همچنین به دلیل اینکه دولت به جای استفاده از تنخواه بودجه از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی استفاده کرده است، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از منفی ۸۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان در اسفند ماه سال گذشته به منفی ۶۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان در فروردین ماه رسیده که این تغییر بیانگر استفاده دولت از سپرده خود نزد بانک مرکزی است.

باوجود اینکه دولت در فروردین ماه امسال از سپرده خود نزد بانک مرکزی به جای تنخواه استفاده کرده است، میزان سپرده دولت نزد بانک مرکزی در فروردین ماه امسال باز هم بیشتر از فروردین ماه سال گذشته بوده است چرا که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در فروردین ماه سال گذشته منفی ۴ هزار و ۶۰ میلیارد تومان بوده اما خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در فروردین ماه امسال منفی ۶۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان است.

حجم پایه پولی در فروردین ماه امسال ۱.۳ درصد رشد داشته که این رشد ۰.۱ درصد کمتر از دوره یک ماهه فروردین ماه ۱۴۰۰ است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته ۲۴.۴ درصد رشد داشته، اما حجم بدهی بانک‌ها در اولین ماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته ۲.۲ درصد کمتر شده است. درواقع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان بود که در فروردین ماه امسال به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان کاش یافته است.

بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی در فروردین ماه امسال به ۴۴ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته ۵۵۱ درصد افزایش و در مقایسه به اسفند ماه سال گذشته ۹.۷ درصد کاهش داشته است.

بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی در فروردین ماه امسال ۰.۷ درصد و ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه سال جاری ۱۰.۵ درصد رشد کرده است.

در این میان بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری ۴۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده که در یک سال منتهی به فروردین ماه امسال ۲۳ درصد کاهش و در یک ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۲.۷ درصد رشد داشته است.

 

---
 
/انتهای پیام
کپی