اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران
مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد؛

مدیران وزارت کار زیر تیغ نظارت/ صفر تا صد ساز و کار نظارت و ارزیابی مستمر مدیران وزارت کار

مدیران وزارت کار زیر تیغ نظارت/ صفر تا صد ساز و کار نظارت و ارزیابی مستمر مدیران وزارت کار

مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه از تشکیل کمیته‌های ارزیابی مدیران وزارتخانه و شرکتهای تابعه خبر داد.

به گزارش ایران آنلاین مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت مردم در آستانه تحول ارزیابی مدیران با به کارگیری مولفه‌ها و سنجه‌های مدیریت انقلابی در نظام مستمر ارزیابی مدیران، قرار دارد.

مهری طالبی دارستانی درباره نقش این کمیته‌ها در تحول نظام ارزیابی مدیران این وزارتخانه گفت: از آن‌جایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تحول و رقم زدن فصلی نو از خدمت‌رسانی به عموم مردم است با تمرکز بر مدیریت بهینه، کارآمد و معتقد به اصول و مبانی انقلاب اسلامی سیستمی یکپارچه جهت ارزیابی مدیران فعلی اعم از منصوبان جدید و مدیران ابقا شده، طراحی شده و در دست اجرا است.

طالبی افزود: در این شیوه، ارزیابی ذیل مدل مفهومی زیست بوم فسادستیزی طرح‌ریزی شده است و ارزیابی منصوبان جدید به صورت ویژه در وزارتخانه و توابع آن در دستور کار قرار دارد؛ همچنین عوامل محدودکننده فساد و تقویت کننده سلامت عملکردی در واحدهای اداری و بنگاه‌ها شناسایی و در تعریف و تدوین شاخص‌های ارزیابی مدیران در دو مدل مجزا لحاظ شده است.

وی ادامه داد: محورهای ارزیابی مدیران با نگاه انقلابی، شامل فسادستیزی، عدالت‌محوری، قانون‌مندی، مردم‌داری، کارآمدی و انقلابی‌گری است که در نظام مستمر ارزیابی مدیران ستادی، صندوق‌ها و سازما‌ن‌های تابعه مدنظر قرار می‌گیرند و با روش‌های خودارزیابی، بررسی مستندات، مصاحبه با همکاران و مراجعان، بازرسی میدانی و محیطی به صورت سرزده و ادواری، صورت میپذیرد.

مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت کار در ادامه گفت: هر محور با چند شاخص و هر شاخص با چند سنجه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. معیار نمره‌دهی در هر سنجه نیز مبتنی بر طیف لیکرت و به این صورت خواهد بود: فراتر از انتظارات(۵)، انتظارات را برآورد می‌کند(۴)، انتظارات را تا حدی برآورد می‌کند(۳)، انتظارات را برآورد نمی‌کند(۲)، برخلاف انتظارات عمل می‌کند(۱).

طالبی دارستانی با تبیین محورهای هر بخش گفت: محورهای فسادستیزی شامل شاخص‌های کلی التزام به قوانین، شفافیت و پاسخ‌گویی، ایجاد سازوکارهای نظارتی مناسب، اطلاع‌رسانی، بسط فرهنگ ضد فساد و مقابله با فساد، تخصصی و کارشناسی بودن تصمیم‌ها و استفاده از فناوری اطلاعات است و محورهای انقلابی‌گری شامل شاخص‌های رفتاری، گفتاری و بینشی ناظر به احساسات، انگیزه و رفتار انقلابی و محورهای کارآمدی دارای شاخص‌های شرایط فردی، شناخت گلوگاه ها و فرآیندها، شیوه‌های نوین اعمال مدیریت و نتایج و دستاوردهای عملکردی هستند.

وی تاکید کرد: همانطور که عنوان شد هر شاخص با چند سنجه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، به عنوان مثال شاخص شفافیت و پاسخگویی از محور فسادستیزی با سنجه‌های اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص فعالیت‌ اداری، مشخص بودن فرآیندهای کاری و پاسخگویی به مدیران بالاسری سنجیده و نمره‌دهی خواهد شد.

مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت کار اظهار داشت: در‌ این امر علاوه بر سیستم ارزیابی یکپارچه مدیران وزارتی در تمامی سطوح، درباره ارزیابی مدیران هلدینگها و شرکت‌ها نیز هیات امنای تامین اجتماعی به ریاست آقای دکتر عبدالملکی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش سیاست‌گذاری در خصوص تعیین‌محورها، شاخص‌ها و سنجه‌های ارزیابی را برای کمیته ارزیابی مدیران بر عهده دارد.

وی در پایان گفت: در این زمینه چهار روش ارزیابی به طور کامل و در بازه زمانی تعیین شده برای مدیران یا گزینه‌های مدیریتی مشخص، انجام می‌شود و در نهایت خروجی هر بخش از روش‌های ارزیابی به دفتر بارزرسی و ارزیابی عملکرد یا هیات امنا ارسال شده و جمع‌بندی در خصوص هر مورد منجر به اقدامات تشویقی و یا تنبیهی خواهد شد.

انتهای پیام/

 

 

 

 

 

کپی