اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

گزارش تصویری /حضور دکتر رئیسی در معدن و کارخانه تولید مس سونگون ورزقان

گزارش تصویری /حضور دکتر رئیسی در معدن و کارخانه تولید مس سونگون ورزقان

  گزارش تصویری /حضور دکتر رئیسی در معدن و کارخانه تولید مس سونگون ورزقان

گزارش تصویری /حضور دکتر رئیسی در معدن و کارخانه تولید مس سونگون ورزقان

  گزارش تصویری /حضور دکتر رئیسی در معدن و کارخانه تولید مس سونگون ورزقان

گزارش تصویری /حضور دکتر رئیسی در معدن و کارخانه تولید مس سونگون ورزقان

  گزارش تصویری /حضور دکتر رئیسی در معدن و کارخانه تولید مس سونگون ورزقان

گزارش تصویری /حضور دکتر رئیسی در معدن و کارخانه تولید مس سونگون ورزقان

  گزارش تصویری /حضور دکتر رئیسی در معدن و کارخانه تولید مس سونگون ورزقان

گزارش تصویری /حضور دکتر رئیسی در معدن و کارخانه تولید مس سونگون ورزقان

کپی