اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران
معادن شن و ماسه استان تهران ؛

سلامت شهروندان وتخریب محیط زیست

سلامت شهروندان وتخریب محیط زیست
محمود غلامی خبرنگار

برداشت بی رویه وفعالیت غیراصولی معادن شن و ماسه استان تهران محیط زیست ،سلامت شهروندان و بهداشت عمومی را د رمعرض تهدید وخطر قرار داده است.

به گزارش ایران آنلاین ،فعالیت غیراصولی 80 معدن شن و ماسه و آسفالت در غرب استان تهران بدون رعایت ملاحظات زیست محطیی موجب تخریب آب و خاک و هوا شده و این معضل به دفعات در رسانه های خبری منتشر وموردتحلیل کارشناسی قرار گرفته است.شن و ماسه ماده ارزشمند اولیه ساختمان سازی است که روزانه هزاران تن توسط ماشین الات صنعتی از معادن استان تهران برداشت و توسط صدها کامیون به نقاط مختلف به ویژه شهر تهران حمل و جابجا می شود.کارشناسان محیط زیست بر این باورند که فعالیت این معادن به دلیل حفاری و برداشت تا عمق 150متری موجب تخریب محیط زیست ، فرونشت زمین ، آلودگی آب های زیرزمینی و گرد و غبار شده ونیز معادن شن و ماسه برای شستشو و دانه بندی بالغ بر 200مترمکعب روزانه آب مصرف می کنند که باید به عنوان یک واحد آب بر مورد توجه ودقت قرار گیرد و متاسفانه فعالیت شبانه معادن در غیاب نظارت دستگاه های متولی این آلو دگی ها را تشدید می کند. جریان هوایی باد شهریار گردوغبار دپوی شن و ماسه ها ، حرکت ماشین الات وتردد کامیون ها  در هوا از غرب به شرق تهران پخش و گسترش می دهدو بر الودگی ها می افزاید.
شن چاله ها نیزپس از استخراج محل تخلیه نخاله های ساختمانی و زباله شده و سلامت و بهداشت عمومی را تهدید کرده و منظرشهری ناخوشایند می کند.
باید به معضل انتشار گردو غبارو آلودگی صوتی فعالیت معادن ، سوخت های غیراستاندارد وآلاینده و بعضاً ماذوت را هم افزود که کارخانه های تولید آسفالت استفاده می کنند و به دلیل گستردگی منطقه ، فعالیت شبانه معادن و کمبود نیروی انسانی و تجهیزات اداره محیط زیست از دید ناظران و کارشناسان محیط زیست پنهان و مخفی مانده است.
وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت نیرو در کنار استانداری تهران به عنوان متولیان اصلی درصدور پروانه بهره برداری و فعالیت این معادن باید ضمن ساماندهی به محیط زیست و سلامت شهروندان حساس بوده وبیش از گذشته منافع و سلامت عمومی  رادر اولویت برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها قرار دهندو سلامت شهروندان را فدای درامد حاصل از این معادن نکنند.

کپی