اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

تقویت ساختار اداری و مدیریتی شهریار ضروری است

تقویت ساختار اداری و مدیریتی شهریار ضروری است
محمودغلامی خبرنگار

امکانات و ساختار اداری شهرستان شهریار به دلیل رشد جمعیت و مهاجرت پاسخگوی سطح مطالبات مردم نیست و ارتقاء ساختار اداری و مدیریتی ضروری است.

 به گزارش ایران آنلاین ، شهریار با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و دویست هزارنفر در مجاورت پایتخت به دلیل رشد جمعیت و افزایش فزاینده مهاجرت به ویژه در سال های اخیر با کمبود امکانات و سرانه های عمومی و خدماتی مواجه است به طوری که ساختاراداری ، منابع انسانی  و توان تشکیلاتی دستگاه های اجرایی شهرستان به ویژه فرمانداری پاسخگوی حجم نیازها و مشکلات نیست و لازم است با بهر ه گیری ازظرفیت های قانونی چاره اندیشی شود.
ایجاد نظام اداری صحیح و متناسب با جمعیت وارتقاء ساختار اداری به شکل« فرمانداری ویژه »در برنامه ششم توسعه و اسناد فرا دستی و سیاست های کلی نظام اداری ازجمله مصوبه سال 86 هیات دولت  تصریح و بر اجرای آن تاکید شده است که ارتقاء شفافیت ،پاسخگویی متناسب واصولی به نیازها و توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات را به دنبال دارد.
یکی از مطالبات مردم در سفر دکتر ریئسی رییس جمهوری به شهرستان شهریار نیز ایجاد فرمانداری ویژه با هدف ارتقاء کمی و کیفی خدمات رسانی ، تقویت ساختار اداری و مدیریتی ، ارتقاء منابع انسانی و اعتبارات و تفویض اختیارات به دستگاه هایی اجرایی بود که در جلسه شورای اداری غرب استان تهران تقویت و ارتقاء ساختار اداری شهریار متناسب با رشد جمعیت مورد تاکید رییس جمهوری قرار گرفت.
جمعیت یک میلیون و دویست هزار نفری شهریاربا 7شهرمستقل و39 روستا و 170هزار نفرجمعیت دانش آموزی  با تراکم دوهزارو202 نفر در هر کیلومتر مربع شاخص مهمی درشناخت شهرستان در سطح ملی و استانی است که ضرورت ارتقاء ساختار اداری شهرستان را به تصویر می کشد.
بحران آب وفرونشست زمین ، حمل و نقل و ترافیک، مدیریت ساخت و سازهای مجاز و غیرمجاز، مهاجرت فزاینده ، اتباع افغانی ،کمبود سرانه های عمومی و خدماتی ، خشک شدن باغات و اراضی کشاورزی، تخریب محیط زیست وپراکندگی صنوف وصنایع از جمله چالش های پیش روی شهرستان شهریار است.

کپی