اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

افزایش حوادث برق‌ گرفتگی در کشور نگران کننده است

افزایش حوادث برق‌ گرفتگی در کشور نگران کننده است
مهدیه قربانی خبرنگار

مدیردفترایمنی و‌ حوادث شرکت توانیر گفت: آمار حوادث برق گرفتگی در سطح کشور به دلیل عدم نهادینه شدن ایمنی در کار نگران‌کننده است که در این حوزه شرکت های توزیع باید بیش از گذشته به مقوله ایمنی اهمیت بیشتری را لحاظ کنند و خط قرمز تمام فعالیت ها را ایمنی قرار دهند.

به گزارش ایران انلاین ،عباس جریان قلم در نوزدهمین همایش علمی – تخصصی HSE شرکت توزیع برق خراسان جنوبی که به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای و گرامیداشت روز صنعت برق برگزارشده بود افزود: در صنعتی قرار داریم که هدف آن خدمت رسانی بی منت  و روشنایی بخشیدن به خانه های مردم است و  به عنوان خدمتگزاربه این فعالیت ها و خدمات افتخار می کنیم.
مدیر دفتر ایمنی و‌ حوادث شرکت توانیربا بیان اینکه صنعت برق متاسفانه ناترازی انرژی بین تولید و مصرف دارد که  می توان این فاصله  نا تراز را باید با سعه صدر، مدیریت مصرف انرژی  و توزیع عادلانه آن به حد مطلوب  رساند.
وی بیان کرد: بروز حوادث در دل انجام کارها بوجود می آید و ایمنی مستقل از فعالیت ها و انجام کارها نیست چراکه در قلب انجام کار است که ایمنی معنا پیدا می‌کند.
جریان قلم تصریح کرد: اصل مهم در ایمنی تفکر هست و حقیقت تفکر انجام کار با ایمن و بدون حادثه و با بهره وری بالاست ،  ایمنی در صنعت برق راباید بیش از سایر صنایع به آن توجه کنیم چراکه دراین صنعت پویا ، اولین اشتباه ممکن است آخرین باشد ودر این زمینه می بایست قبل از انجام هر کار علیرغم داشتن تمهیدات لازم و تجهیزات کافی در لوازم حفاظت فنی  انفرادی و گروهی  می بایست  فرآیند انجام کار را با  اندکی تدبّر پیش ببریم.
وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای چندین ساله شرکت توزیع برق استان خراسان جنوبی در خصوص تلاش در راستای رشد و ارتقاء سطح ایمنی درون و برون سازمانی  عنوان کرد : ایمنی یک مسئولیت همگانی است که  با مشارکت تمام کارکنان  ومجموعه  مدیران می تواند نقش صیانت از  نیروی انسانی و پویایی وافزایش بهره وری سازمان  را ایفا کند.
جریان قلم  اظهارکرد: ایمنی از فاز مطالعه ، طراحی شبکه  شروع می شود و  درحوزه  فعالیت های بهره برداری ادامه پیدا می کند و بارعایت دقیق دستور العمل های ثابت بهره برداری می توان به کار بدون حادثه رسید و همه به این شعار واقفند که روز خوش روز بدون حادثه است.
مدیر دفتر ایمنی و‌ حوادث شرکت توانیر با بیان اینکه در بعضی از بررسی و تحلیل حوادث عدم طراحی مناسب شبکه بدون در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی باعث بروز حوادث جدی برای پرسنل شده است تاکید کرد: لازم است  اجرای هر گونه پروژه و طرحی با در نظر گرفتن پیوست ایمنی آن  طرح می تواند به ایمن سازی و  افزایش بهره وری پروژه ها کمک کند.
وی تصریح کرد: ایمنی یک بحث کاملا سیستماتیک است، ایمنی  علاوه بر اینکه باید برای عوامل اجرایی در سرلوحه کار باشد  باید  ماحصل و نتیجه  آن خدمت به چرخ صنعت و افزایش  تولید و تامین سلامت و امنیت کشور است  مورد توجه احاد جامعه  قرارگیرد.
مدیر دفتر ایمنی و‌ حوادث شرکت توانیر با بیان اینکه شرکت توزیع برق خراسان جنوبی ، شرکتی  پیشرو در ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی درون وبرون سازمان است افزود:  الحمدالله با عنایت ویژه  مدیران و کارکنان در شرکت توزیع برق خراسان‌جنوبی  به مقوله ایمنی  شاهد کاهش شاخص های  ضریب شدت حادثه و تکرار حادثه هستیم و توجه دائم به کنترل و نظارت های موثر ایمنی از گروههای اجرایی و پیمانکارن می تواند به استمرار این موفقیت کمک کند.
مدیر دفتر ایمنی و‌ حوادث شرکت توانیر با بیان اینکه هر فعالیتی باید مخاطراتی که انجام آن فعالیت را تهدید کند باید شناسایی و ارزیابی و کنترل شود گفت: توسط کمیته های  تخصصی شرکت توانیر این مهم  رصد و ارزیابی می شود پس علم و عقل می‌گوید به بررسی و تحلیل  مخاطراتی باید پرداخت که بروزحوادث را تشدید می کند .
وی ادامه داد: صنعت برق  صنعتی پر مخاطره است و در دو سال اخیر  در کشور ۲۳ فقره حادثه منجر به  فوت بخاطر عدم رعایت دستورالعمل های ایمنی رخ داده است
مدیر دفتر ایمنی و‌ حوادث شرکت توانیر گفت: اگر دستورالعمل ثابت بهره برداری و رعایت آموزه های ایمنی را رعایت کنید هیچ حادثه برق گرفتگی نخواهید داشت .
جریان قلم گفت: سقوط از پایه و همراه با پایه را از عوامل اصلی بروز حوادث در سطح شرکت های توزیع یاد کرد وافزود خوردندگی خاک وفرسودگی پایه ها دلیل اصلی بروزاین حوادث است  واین موضوع  برای شهرستان هایی مانند طبس و بشرویه که پتانسیل خوردندگی خاک برای پایه ها را دارند می بایست در پروژه های  تبدیل سیم به کابل  با مهار مناسب صورت گیرد..
مدیر دفتر ایمنی و‌ حوادث شرکت توانیر با بیان اینکه کسی که به سلامت زیر مجموعه خود توجه نکند پیش خداوند متعال باید پاسخگو باشد.
وی در پایان گفت: در موقعیت پیک بار و ناترازی بین مصرف و تولید انرژی قرار داریم که  با مدیریت صحیح مصرف و توزیع عادلانه انرژی و با  بهره گیری از مدیران لایق ، مدبر  و نیروی انسانی متعهد و سعه صدر  می توان این مرحله را  نیز به خوبی پشت سر گذاشت.
 

کپی