اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

فردوسیه ؛ دیروز ، امروز ، فردا

فردوسیه ؛ دیروز ، امروز ، فردا
محمودغلامی خبرنگار

فردوسیه در سال 1380 با جمعیتی حدود ده هزار نفر بدون فراهم بودن زیرساخت ها و امکانات شهری و منابع درآمدی با الحاق روستاها به شهر تبدیل شد.

شهری که به دلیل کوتاهی و قصور مدیران شهری در برنامه ریزی اصولی شهری  درادوار گذشته همچنان از کمبود زیرساخت های شهری و سرانه های عمومی و امکانات مناسب زندگی رنج می برد.شهری که برای عمران وآبادانی به منابع درآمدی حاصل از شهر فروشی، کمیسیون ماده صد و احداث بنا ودیوار کشی باغات متکی است . این شهرهم اکنون با جمعیتی حدود چهل هزار نفر با زیست بوم انسانی ناپایدار و نامناسبی در حوزه ها و بخش های مختلف  روبروست و از استاندارد های زندگی شهری فاصله دارد و لازم است با بهره گیری از دانش وبرنامه ریزی مناسب شهری کوتاه مدت و بلند مدت و با مشارکت مردم  به رشد و توسعه شهری جهت وهدف داد.
امروز فردوسیه با مهاجرت فزاینده ،بافت های فرسوده گسترده، معابرکم عرض، کمبود سرانه های عمومی از جمله فضای سبز،پارک و فضاهای فرهنگی آموزشی ، ساخت و سازهای غیراصولی و غیرمجاز ، کمبود اعتبارات عمرانی ،فقدان منابع درامدی پایدار ، تخریب محیط زیست ، بلند مرتبه سازی های غیراصولی ، فرسودگی شبکه های آب و برق ،فقدان اسناد مالکیتی و تراکم نیرو و کمبود نیروهای متخصص در شهرداری مواجه است که فقدان طرح جامع و تفصیلی به عنوان اصلی ترین سندرشد و توسعه شهری را باید به سرفصل این مشکلات افزود، سندی که فقدان آن نقطه شروع بسیاری از نابسامانی ها و معضلات شهری است.
بایدتلاش کرد با برنامه ریزی و مشارکت و همکاری جمعی شهروندان و دستگاه های اجرایی ، مسیرتوسعه همه جانبه شهری در فردوسیه را با تقویت حوزه شهرسازی و عمران در کانال اصولی خود قرار داد، در غیر این صورت با رشد جمعیت ناشی از مهاجرت و کمبود زیرساخت های شهری آینده ناپایدارو چشم اندازنامناسبی پیش روی ماست.
فردوسیه امروز با گذشت ده ماه همچنان فاقدشهردار است و به رغم تلاش ها وزحمات ،طرح های عمرانی خدماتی  ،برنامه های شهری و پیگیری مشکلات شهری معطل و برزمین مانده  و لازم است شورای شهری ، فرمانداری شهریار واستانداری تهران با انتخاب فردشایسته ، توانمندو کاردان به عمران و آبادانی شهر کمک کرده و مسیر توسعه را هموار کنند.

کپی