اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

سند آمایش سرزمینی، راهبرد شکوفایی اقتصاد گردشگری مکران

سند آمایش سرزمینی، راهبرد شکوفایی اقتصاد گردشگری مکران

استان سیستان و بلوچستان با برخورداری از جاذبه‌های بی‌نظیر گردشگری بویژه سواحل چشم‌نواز مکران، در کنار سایر جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی می‌تواند به قطب اقتصاد کشور با محوریت گردشگری تبدیل شود.

دکتر علیرضا جلال‌زایی
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان
به گزارش ایران آنلاین، مهمترین گام برای تحقق این هدف، تغییر نگرش سیاستگذاران و برنامه‌ریزی به مبحث گردشگری و توسعه هوشمندانه و متوازن سواحل مکران با پیوست زیست محیطی است. سواحل مکران با داشتن قابلیت‌های فراوان و قرار داشتن در موقعیت خاص جغرافیایی، همچون گنج نهفته‌ای است که می‌توان بر پایه آن، فرصت‌های جدید اقتصادی و شغلی برای استان سیستان و بلوچستان و حتی کشور ایجاد کرد. حال سئوال اینجاست، نقطه آغاز تحقق این هدف از کدامین مبدأ است؟ پاسخ ساده اما مهم است، پیشبرد اهداف گردشگری با تکیه بر سند آمایش سرزمینی و توسعه منطقه‌ای مکران.
قطعاً،آمایش سرزمین، بهترین نوع توزیع جغرافیایی فعالیت‌ها با توجه به منابع طبیعی و انسانی منطقه و یا مناطق مورد نظر است. صد البته آمایش مکران به عنوان یک فرصت گردشگری، موتور محرکه رشد و توسعه بویژه در مناطق در حال توسعه استان خواهد بود. این مهم تناسب بین مزایای گرشگری و جهات توسعه فعالیت گردشگری را مشخص می‌کند.
توسعه گردشگری در یک منطقه همیشه متأثر از توان‌ها و قابلیت‌های محیط محلی بوده است، پس در جوامع علاقه‌مند به توسعه گردشگری‌، سنجش توان‌های محیطی منطقه از یک سو و انتخاب گونه گونه‌های مناسب گردشگری از سوی دیگر اهمیت ویژه‌ای در آمایش منطقه‌ای آن منطقه دارد.
آمایش منطقه‌ای مکران به عنوان یک جاذبه گردشگری می‌تواند فرصت‌های اقتصادی متعددی را برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کند.دقت و توجه به شاخص‌ها و پارامترهای در نظر گرفته شده در این مبحث از اولویت‌های آمایش منطقه‌ای به شمار می‌رود.
به عنوان مثال، می‌توانیم به شاخصه‌هایی همچون زیرساخت‌های گردشگری، هتل‌ها، متل بومگردی، کمپینگ‌های گردشگری و هر آن چیزی که بتواند باعث ظهور و بروز نسل جدیدی از جذب گردشگری و گردشگری در منطقه بشود را رقم بزند. صد البته، نگاه مدیران و مدیریت‌های محلی در جذب اعتبارات و حمایت از بخش خصصی و تلفیق و پیوند آن دو با هم می‌تواند رشد منطقه‌ای آمایش مکران را با محوریت توسعه گردشگری و فرصت اقتصادی مورد نظر زودتر فراهم کند. یکی دیگر از مؤلفه‌ها و نقش‌های تأثیرگذار امنیت منطقه و به تبع آن امنیت جنوب شرق کشور به عنوان یکی از مهمترین استراتژی‌های توسعه‌ای کشور، برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسب سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در قالب آمایش مکران است که می‌تواند بنیاد اقتصادی در منطقه مکران را با تأکید بر ساختار فضایی سواحل آن با نگاه بر یک فرصت مناسب در جهت جذب گرشگر و رونق صنعت جهانگری منطقه رقم بزند؛ بگونه‌ای که در این موقعیت جغرافیایی شاهد یک تحول چشمگیر و نتایج آن با پیوندهای محلی – منطقه‌ای و در نهایت سیاستگذاری جدید آنهم در مقیاس جدید باشیم. محیط زیست هم به عنوان یک آیتم تأثیرگذار در مبحث آمایش منطقه‌ای به خوبی می‌تواند نقش پررنگتری در بهبود گردشگری منطقه بازی کند تا پیوند مناسبی را در این بخش با سایر بخش‌های صنعت توریسم به رخ همگان چشم‌نوازی کند. صد البته در این بین باید نقش گردشگری کشاورزی و پیوند آن با آمایش منطقه‌ای مکران به عنوان یک فرصت اقتصادی مناسب را برای جذب سرمایه‌گذاری نمایان کنیم و مقیاس تأثیرگذاری آن را بیش از بیش به همگان نشان دهیم چرا که این مهم یکی از آیتم‌ها و شاخص‌های تأثیرگذار در مبحث سرمایه‌گذاری و اقتصاد پویا و فعال شکل گرفته در سواحل مکران است.

تأکید می‌شود که حمایت از سرمایه‌گذاران در این بخش بسیار حائز اهمیت است.بنابراین ایجاد بستری از شرایط لازم برای حضور پررنگ آنها بایدبه یکی از اولویت‌های مدیریتی مدیران محلی تبدیل شود؛ به هر حال آنچه که می‌تواند تأثیرات فراوانی را با انگاره‌های زمانی و مکانی مناسب و زودهنگامی در بحث فرصت اقتصادی سواحل مکران با تأکید بر آمایش مکران داشته باشد، حمایت از بخش خصوصی، تأکید و توجه به رونق تولید و اولویت‌بندی طرح‌های تأثیرگذار دولتی با رعایت تقدم و تأخر اجرایی آنها به منظور توسعه منطقه است. مخلص کلام اینکه، چشم و چراغ گردشگری استان سیستان و بلوچستان با تکیه بر توسعه سواحل مکران و بهره‌گیری از داشته‌های آن روشن و اقتصاد استان در امتداد آن به رونق می‌رسد. 


 

کپی