اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران
سخنگوی هیات رئیسه مجمع روسای کمیسیون شهرسازی شوراهای کشور خبر داد:

پیگیری تامین زمین مناطق حاشیه نشین از سازمان ملی زمین و مسکن

پیگیری تامین زمین مناطق حاشیه نشین از سازمان ملی زمین و مسکن
ابوالحسن میر هادی خبرنگار

سخنگوی هیات رئیسه مجمع روسای کمیسیون شهر سازی شوراهای کشور از پیگیری تامین زمین مناطق حاشیه نشین از سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد.

به گزارش ایران روح اله امرالهی ضمن تبریک روز شورا با بیان اینکه اصل هفتم قانون اساسی صراحتا اعلام میدارد مطابق آیات قرآن کریم و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و باید در راستای حقوق مردم حرکت کنند.
سخنگوی هیات رئیسه مجمع روسای کمیسیون شهرسازی شوراهای کشور اعلام کرد هیات رئیسه در راستای افزایش تسهیلات مبنی بر بازسازی مناطق حاشیه نشین شهرهای کشور پیگیری های متعددی را از دستگاه های متعدد دولتی در دستور کار قرارداده است.
امرالهی گفت تامین زمین برای جایگزینی این مناطق در بخش های مختلف شهرهای کشور از سازمان ملی زمین و مسکن در حال پیگیری است.

کپی