اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

شهریار کتابخانه مرکزی ندارد!

شهریار کتابخانه مرکزی ندارد!
محمودغلامی خبرنگار

شهرستان شهریار باجمعیتی بالغ بر یک میلیون و دویست هزار نفربا کمبود سرانه های عمومی از جمله سرانه فرهنگی مواجه است و این کمبود هرساله به دلیل رشد جمعیت وافزایش مهاجرت بیشترشده و توسعه فرهنگی هنری منطقه را با چالش ومانع مواجه می کند . فقدان کتابخانه مرکزی در شهریار شاخص مهم و گویایی برای این معضل فرهنگی است.تعطیلی قدیمی ترین کتابخانه عمومی شهریار با 53 سال قدمت به دلیل استیجاری بودن مکان ،خود گویای وخامت اوضاع است.

بنا به گزارش ایران انلاین ،شهرستان شهریار دارای 18کتابخانه بامساحت 8154مترمربع است که طبق سند ملی نهادکتابخانه های عمومی کشور،این مساحت باید به 59537 مترمربع در حد استاندارد افزایش یابد و لازم است در راستای تحقق توسعه پایدار، چشم انداز فرهنگی و برنامه ششم توسعه کشور این فاصله و شکاف کم شود ودر این مسیر تامین و ارتقاء سرانه های فرهنگی و احداث کتابخانه نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی به ویژه شهرداری ها و دهیاری ها مورد انتظاراست.
شهریار دارای بیش از 170هزار دانش اموزاست که بسیاری ازاین گروه نیازمند فضای فرهنگی و استفاده از فضای کتابخانه جهت مطالعه ، تحقیق و پژوهش است که متاسفانه کمبود و فقدان این فضا شرایط را برای نوجوان و جوانان سخت و دشوار کرده است. صباشهر با جمعیتی حدود 50هزار نفر و نصیرآباد با جمعیتی حدودهشتادهزارنفراز جمله این مناطق است که فاقد حتی یک باب کتابخانه عمومی است واین درحالی است که 16روستای پر جمعیت شهریار نیز از کتابخانه های سیاراستفاده می کنند.
زهرارضایی رییس کتابخانه های عمومی شهرستان شهریار در این خصوص گفت :با توجه به فضای موجود کتابخانه ای در شهریار می توان گفت تا رسیدن به وضعیت مطلوب و استاندارد فاصله بسیار زیاد است ونهاد کتابخانه های عمومی کشوراماده است در صورت همراهی و احداث ساختمان توسط شهرداری ها نسبت به تجهیز، آماده سازی، تأمین نیروی متخصص و ارائه خدمت اقدام کند.
وی نقش شهرداری ها  را در توسعه فضاهای کتابخانه ای بسیارمهم وموثر دانست و گفت : براساس بند 6 قانون تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، بخش عمده بودجه این نهاد از محل واریز نیم درصد از درآمدهای شهرداری ها به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوطه تأمین می شود که این اقدام سرمایه گذاری و توسعه فرهنگی شهرها و روستاها را به دنبال دارد.
وی یکی از مشکلات کتابخانه های شهرستان را فقدان فضای کتابخانه ای با دسترس پذیری مطلوب و امکانات روزآمد و هوشمند دانست که سال ها از مطالبات برحق جامعه کتابخوان، پژوهشگران و دانش آموزان و دانشجوبان این شهر دانست.
رضایی اضافه کرد: متاسفانه تنها و قدیمی ترین کتابخانه شهریارکه تاریخ تاسیس آن به سال 1347 می رسد از سال 1398 به دلیل استیجاری  و نبود فضای مناسب جهت انتقال کتابخانه، تعطیل و غیرفعال است که امید است با همت مسئولین، اعضاء شورای اسلامی و شهرداری شهریار بتوان در آینده ای نزدیک با فراهم شدن مکانی مناسب امکان فعالیت مجدد این کتابخانه را فراهم کرد تا برکات این حرکت فرهنگی شامل حال مردم فهیم و فرهنگ دوست شهریار شود.

کپی