اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

کلمات کلیدی

نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور چگونه تامین می شود؟

نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور چگونه تامین می شود؟

استانها تامین بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی کشور را در حالی برعهده دارند که هر ساله تحقق بیش از نیمی از این درآمدها بر عهده استان تهران است.

به گزارش ایران آنلاین،مجموع درآمدهای سالانه کشور به طور معمول از محل فروش نفت و میعانات نفتی، صادرات، مالیات و سهم دولت در بخش های مختلف تامین می شود و این در حالی است که طی برنامه های توسعه مختلف به ویژه طی ۱۰ سال اخیر و از سوی رهبر معظم انقلاب بر لزوم تغییر رویکرد محل کسب درآمدهای کشور از نفت به سمت مالیات تاکید شده است.

در این میان هر کدام از استان های کشور، مسئولیت تامین بخشی از درآمدهای سالانه را بر عهده دارند اما سهم استان تهران تفاوت چشم گیری نسبت به دیگر نقاط دارد.گزارش های سالانه منتشر شده از سازمان های مختلف اقتصادی و مرکز آمار نشان می دهد که استان تهران به طور معمول بیش از ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور را تامین می کند.

بر همین اساس آمار منتشر شده سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که بودجه مصوب این سال برای کل کشور از محل درآمدهای مالیاتییک میلیون و ۱۲۸ هزار و ۶۷۴ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال بود که از این رقم یک میلیون و ۹۲ هزار و ۴۶ میلیارد و ۱۹۹ میلیون ریال وصول شد.سهم استان تهران از بودجه استان تهران ۶۱۲ هزار و ۴۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال معادل ۵۴ درصد کل بودجه مصوب پیش بینی شده بود که از آن ۶۰۸ هزار و ۴۵۹ میلیارد و ۲۵۴ میلیون ریال معادل ۵۶ درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور دریافت شد.بررسی درآمد مالیاتی سال ۹۷ نشان می دهد در حالی ۹۷ درصد کل درآمد کشور محقق شده است ،این رقم در استان تهران به ۹۹.۴ درصد می رسد.وضعیت در آمدهای مالیاتی تهران در سال ۹۸نگاهی به درآمد پیش بینی شده مالیاتی برای بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به یک میلیون و ۴۰۰ هزار و ۲۱۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال می رسید که از این رقم یک میلیون و ۴۱۴ هزار و ۳۱۶ میلیارد و ۹۱۲ میلیون ریال وصول شد، رقمی که ۳۰ درصد نسبت به سال قبل خود رشد داشت.

این وضعیت در استان تهران نیز بدین منوال بود که کل درآمد مالیاتی پیش بینی شده برای این استان ۷۱۸ هزار و ۸۰۵ میلیارد و ۳۸۳ میلیون ریال معادل ۵۱ درصد درآمد کل کشور تصویب شده بود که از این رقم ۷۶۰ هزار و ۳۴۶ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال دریافت شد.درآمد مالیاتی دریافت شده استان تهران، ۵۴ درصد کل درآمد کشور را تشکیل می داد در حالی که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۷، ۲۵ درصد نشان می دهد.سال ۹۹ و تداوم افزایش در آمدهای مالیاتیروند افزایش کسب درآمدهای مالیاتی کشور و به تبع آن استان تهران در سال ۱۳۹۹ با وجود شرایط کرونایی نیز ادامه داشت تا آنجا که کل درآمد کشور از محل کسب مالیات در بودجه این سال یک میلیون و ۷۹۷ هزار و ۵۸۵ میلیارد و ۹۸ میلیون ریال پیش بینی و تصویب شد، رقمی که نسبت به سال قبل خود ۳۶ درصد افزایش داشت.

در پایان سال ۱۳۹۹، میزان درآمد مالیاتی دریافتی کل کشور به یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۷۹۹ میلیارد و ۴۵۵ میلیون ریال رسید، رقمی که هفت درصد بیش از درآمد مصوب بود.در این میان سهم استان تهران از درآمدهای مالیاتی کل کشور برای سال ۱۳۹۹، ۹۵۱ هزار و ۴۰۶ میلیارد و ۲۶۴ میلیون ریال ،۳۸ درصد بیش از درآمد مصوب سال ۱۳۹۸ و معادل ۵۳ درصد کل درآمد مصوب برای کشور بود .با این وجود در پایان سال ۱۳۹۹، استان تهران موفق به وصول یک میلیون و ۴۵ هزار و ۴۸۷ میلیارد و ۳۹ میلیون ریال درآمد مالیاتی شد که ۱۰ درصد بیش از رقم مصوب و معادل ۵۴ درصد کل درآمد محقق شده کشور بود.به گفته مسئولان امور مالیاتی کشور و استان تهران این روند افزایش در دریافت میزان مالیات هیچ فشاری به مودیان خوش حساب وارد نکرده و فقط از محل شناسایی مودیان جدید و مقابله با فرار مالیاتی محقق شده است.

سال ۱۴۰۰ و تحقق درآمدهای مالیاتی با شرایط کروناییبا این وجود بررسی درآمدهای مالیاتی سال جاری کل کشور و سهم استان تهران نیز خالی از اشکال نیست، درآمدهای مالیاتی که با وجود شرایط کرونایی محقق شده است.

دولت در بودجه سال ۱۴۰۰، درآمد مالیاتی یک میلیون و ۸۹۸ هزار و ۶۷۰ میلیارد و ۹۰ میلیونی را مصوب کردهکه سهم استان تهران از این رقم ۹۶۱ هزار و ۸۷۰ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال پیش بینی شده است.آمار منتشر شده در خصوص درآمدهای دریافتی طی هشت ماهه امسال نشان می دهد تا پایان آبان، در کل کشور یک میلیون و ۹۲۳ هزار و ۴۹۶ میلیارد و ۸۲۲ میلیون ریال درآمد مالیاتی دریافت شده است که از این میزان مجموع درآمدهای مالیاتی استان تهران که شامل شهر و استان و مودیان بزرگ می شود به ۹۲۸ هزار و ۱۷۹ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال می رسد.

نکته جالب توجه در درآمدهای مصوب مالیاتی برای کل کشور، تفاوت ایجاد شده در سهم سایر استان ها به نسبت تهران است.در بخش درآمد بودجه ۱۴۰۰ ، خلاف سال های گذشته، ۵۱ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور بر عهده دیگر استان ها، ۴۸ درصد بر عهده استان تهران و یک درصد برای بخش متفرقه گذاشته شده است، این در حالی است که سهم تهران به تنهایی طی سه سال قبل از آن بیش از ۵۰ درصد بود.تحقق این درآمدهای مالیاتی سالانه در شرایطی است که استان تهران ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را محقق می کند.

انتهای پیام/

کپی