اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

عامل جنایت خانوادگی از قصاص گریخت

عامل جنایت خانوادگی از قصاص گریخت
ناهید پروری خبرنگار

مردی که در جریان دعوای خانوادگی ، برادرکوچکش را به قتل رسانده بود ، با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی یافت و قرار شد تنها از جنبه عمومی جرم محاکمه شود .

 به گزارش ایران آنلاین ، نهم آذرماه سال 99 خبر قتل پسرجوانی تلفنی به ماموران پلیس 110اعلام شد. صدای مضطرب و وحشت مرد میانسال نشان می داد که یک جنایت فجیع به وقوع پیوسته است . بلافاصله تیمی از کارآگاهان به همراه بازپرس کشیک ویژه قتل به محل جنایت واقع در خیابان رودکی رفتند . ماموران هنگام ورود به خانه قدیمی 3 طبقه با جسد غرق درخون میثم که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود روبرو شدند که مادرش بر سرجنازه اش نشسته و شیون و زاری می کرد.

با شروع تحقیقات از خانواده مشخص شد مقتول به موادمخدر اعتیاد داشته و دائم برای تامین هزینه های مواد مخدرش با والدینش درگیری داشته است.در ادامه تحقیقات میدانی کارآگاهان پی بردند ساعتی قبل میثم به در خانه برادربزرگش رفته و پس از عربدکشی و فحاشی باضربات چاقو توسط برادرش به قتل رسیده است.

بلافاصله ،برادر بزرگ به اتهام جنایت بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت و به قتل برادرش اعتراف کرد . بدین ترتیب پرونده این مرد از سوی بازپرس دادسرای جنایی باصدورکیفر خواست به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

صبح روز گذشته متهم به قتل در شعبه دوم دادگاه کیفری به ریاست قضات عالی رتبه به نام های زالی ، علی دلداری و واعظی محاکمه شد.

داود در بازجویی ها به قضات عالی رتبه دادگاه کیفری گفت : برادرم میثم به مواد مخدر اعتیاد داشت و همیشه برای تامین هزینه های موادش با پدرو مادرم درگیر بود و آنها را مورد آزار و اذیت قرار می داد و این اواخر از پدرو مادرم خواسته بود ،ساختمانی که در آن زندگی میکنیم را به نامش بزنند .من مخالفت کردم وازبرادرم خواستم دست از آزار و اذیتش بردارد .روزحادثه به در خانه ام آمد و شروع به فحاشی و توهین کرد دریک لحظه عصبانی شده و با چاقو 3 ضربه به او زدم وقتی به خود آمدم متوجه شدم که دستم به خون برادرم آلوده شده است.

باورکنید در دفاع از پدر و مادرم  مرتکب قتل شدم و بشدت از عملکرد خود پشیمان هستم. در ادامه جلسه نیز اولیای دم از خونخواهی فرزندشان گذشت کردند. بنابراین، این مرد از قصاص نجات یافت و دادگاه از جنبه عمومی جرم قرار شد به این پرونده رسیدگی کند .   

کپی