اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

کلمات کلیدی

۴ استانی که بیشترین زمین لرزه‌های بزرگتر از ۵ را تجربه کردند

۴ استانی که بیشترین زمین لرزه‌های بزرگتر از ۵ را تجربه کردند

بر اساس مطالعات محققان دانشگاه سمنان در زمینه تحلیل زمینلرزه‌های ۱۵ سال کشور، مناطقی از جنوب شرقی و شرق کشور دارای بیشترین احتمال وقوع زمینلرزه‌های بزرگتر از ۵ هستند.

 دکتر امید کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان امروز در چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن، از اجرای مطالعاتی در زمینه تحلیل فضایی داده‌های لرزه‌ای ایران از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰ به مدت ۱۵ سال خبر داد و گفت: پردازش و تهیه نقشه داده‌های زمینلرزه‌ای کشور طی ۱۵ سال، تحلیل همبستگی فضایی داده‌های زمینلرزه‌ها، ارائه مدل فضایی مناسب برای تعیین مناطق با احتمال وقوع زلزله با بزرگای بیش از ۵ و ارائه نقشه‌های پیشگویی فضایی کشور از جمله اهداف اجرای این پروژه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده مناطق نزدیک به هم، زمینلرزه‌های مشابهی دارند، اظهار کرد: این نوع داده‌ها را می‌توان با تحلیل همبستگی فضایی مدل بندی کرد که در این زمینه تحقیقاتی در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ توسط محققان ایرانی و خارجی اجرایی شده است.

کریمی، ارائه مدل فضایی مناسب برای تعیین مناطق با احتمال وقوع زلزله با بزرگای بیش از ۵ را یکی از اهداف این طرح نام برد و یادآور شد: در این طرح از داده‌های زمینلرزه‌ای ثبت شده توسط مرکز لرزه نگاری کشور شامل زمان وقوع، مکان (طول و عرض جغرافیایی)، عمق و بزرگی زلزله در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰ استفاده شد که نتیجه تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد که پراکندگی و موقعیت زلزله‌های بزرگتر از ۲.۵ به این شرح است:

به گفته وی پراکندگی و موقعیت زلزله‌های بزرگتر از ۵ طی ۱۵ سال در ایران به این شرح است:

این عضو هیات علمی دانشگاه سمنان با بیان اینکه در این مطالعات یک مدل SGLM برای تعیین مناطقی از کشور که احتمال رخداد زمینلرزه بزرگتر از ۵ را دارند، مورد تحلیل قرار گرفت، یادآور شد: با در نظر گرفتن متغیرهای پیشگویی عمق، طول و عرض جغرافیایی زمینلرزه‌ها مدل مناسب انتخاب شد و بر اساس مدل انتخابی برای هر نقطه از کشور می‌توان احتمال وقوع زمینلرزه بزرگتر از ۵ به همراه دقت پیشگویی را ارائه کرد.

کریمی خاطر نشان کرد: در نهایت نقشه پیشگویی فضایی و دقت پیشگویی رسم شد و نتایج تحلیل فضایی انجام شده در این طرح بیانگر آن است که مناطقی از جنوب شرقی و شرق کشور دارای بیشترین احتمال وقوع زمینلرزه‌های بزرگتر از ۵ هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان تصریح کرد: استان‌های "کرمان"، "فارس"، "هرمزگان" و "کرمانشاه" چهار استانی هستند که بیشترین زمینلرزه‌های بالای ۵ را تجربه کردند./ایسنا

کپی