اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

سی‌تی‌اسکن در تشخیص توده‌های کبدی مفیدتر از سونوگرافی

سی‌تی‌اسکن در تشخیص توده‌های کبدی مفیدتر از سونوگرافی

سی‌تی‌اسکن در تشخیص توده‌های کبدی به دلیل دقت تشخیصی بالاتر، از سونوگرافی مناسب‌تر و مفیدتر باشد.

ضایعات کبدی کانونی توده های تصادفی هستند که در تصویربرداری روزانه از شکم یافت می شوند و ضروری است به دلیل بدخیمی بودن، مشخص شوند.

چندین روش تصویربرداری مانند سونوگرافی، توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) و تصویربرداری رزونانس مغناطیسی با کنتراست (MRI) وجود دارد.

محققان دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر اساس پروژه ای تحت عنوان"دقت تصویربرداری در تشخیص ضایعات مختلف کبدی" دقت تشخیصی (یعنی حساسیت و ویژگی) این روش های تصویربرداری را برای تشخیص FLL ها ارزیابی و مقایسه کرده اند.

در این مطالعه گذشته نگر، بیماران مبتلا به ضایعات کانونی کبدی و بر اساس تصمیم متخصص گوارش، در ۷۹ بیمار از روش های مختلف تصویربرداری برای تعیین ماهیت ضایعات کبدی کانونی  از سی تی اسکن و MRI استفاده شد.

در مرحله بعد، بیوپسی آسپیراسیون با سوزن ریز (FNA) در همه موارد انجام شد و نتایج در مورد ماهیت واقعی ضایعات کبدی کانونی در مقایسه با نتایج مختلف تصویربرداری،  از آزمون مجذور کای و آزمون مک نمار استفاده شد.

بر اساس این گزارش،  تشخیص سونوگرافی خوش خیم و بدخیم با ‌۸۲ درصد دقت تشخیص، ۱۰۰ درصد حساسیت، ۷۱ درصد ویژگی، ۱۰۰ درصد ارزش پیش بینی منفی و ۶۹.۲ درصد ارزش پیش بینی مثبت (PPV) در مقایسه با بیوپسی بدست آمد.

همچنین نتایج توده های خوش خیم و بدخیم در سی تی اسکن با دقت تشخیص ۹۵ درصد، حساسیت ۱۰۰درصد، ویژگی ۸۰ درصد، ارزش پیش بینی مثبت ۹۳.۹ درصد و ارزش پیش بینی منفی ۱۰۰ بدست آمد.

MRI تنها در ۲ مورد با نتایج مشابه آسیب شناسی انجام شد. لذابه نظر می رسد سی تی اسکن در تشخیص توده های کبدی به دلیل دقت تشخیصی بالاتر از سونوگرافی مناسب تر و مفیدتر است./ ایرنا

نسخه ۱۰ بندی برای سلامت کبد

۹ گیاه دوست‌دار کبد برای مصرف روزانه

 

 

کپی