اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

 • پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰

کلمات کلیدی

دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

همزمان با هفته وحدت سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ظهر جمعه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ با خانواده‌های شهید علی اوقافی، شهید اقبال آدمی، جانبازان بانو کریمی واحد و محمد تشویق دیدار و گفتگو کردند.

همزمان با هفته وحدت سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ظهر جمعه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ با خانواده‌های شهید علی اوقافی، شهید اقبال آدمی، جانبازان بانو کریمی واحد و محمد تشویق دیدار و گفتگو کردند./ مهر

 دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

 دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

 دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

 دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

 دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

 دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

 دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

 دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

 دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

 دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

 دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

 دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

دیدار رییس بنیاد شهید با خانواده شهدا و جانبازان اهل تسنن

کپی