اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

بیم پیک ششم کرونا در پاییز

بیم پیک ششم کرونا در پاییز

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با بیان اینکه رعایت بهداشت شخصی، رعایت پروتکل‌ها به صورت جمعی و واکسیناسیون سه ضلع جلوگیری از بروز کرونا محسوب می‌شوند، گفت: با توجه به عدم رعایت موازین بهداشتی در برخی مناطق و اینکه هنوز به ایمنی جمعی نرسیده ایم، ممکن است پیک ششم را تجربه کنیم.

 حمیدرضا جماعتی در گفت‌وگو با ایسنا، ادامه داد: مطالعاتی در جوامع  مختلف انجام شده و واکسن‌ها برحسب نوع آن، می‌توانند حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کارایی داشته باشند، البته این میزان در کمیت‌ها زیاد است، وگرنه در مطالعات بالینی میزان کارایی بیشتر نشان داده می‌شود، به عنوان مثال فایزر در مطالعه بالینی ۹۳ تا ۹۴ درصد کارایی داشته، اما وقتی همین واکسن در یکی از کشورهای اطراف ما مورد ارزیابی قرار گرفته، در جمعیت زیاد شاهد بودند که کارایی‌اش حتی به زیر ۵۰ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه با اقدامات بهداشتی شخصی، جمعی و واکسیناسیون شاید بتوان ۸۰ تا ۹۰ درصد جلوی بیماری را گرفت و تا حدودی پاندمی را کنترل کرد، گفت: حال هر یک از این‌ها اگر رعایت نشود، می‌تواند دلیلی باشد که پاندمی از کنترل خارج شود و در این صورت شاهد پیک [دیگری] خواهیم بود. حال متأسفانه در  شهر مردم اقدامات بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، ماسک نمی‌زنند و... حال در چنین جامعه‌ای اگر واکسن هم تزریق کنید، باز هم یک بازوی پیشگیری مشکل دارد و از آنجایی که رعایت پروتکل‌های بهداشتی نقص دارد، منجر به گردش ویروس شده و پیک‌هایی را خواهیم داشت که از آنجا به سایر مناطق کشور سرایت می‌کند. به هر حال واکسیناسیون ما  به اندازه کافی نیست و هنوز به ایمنی جمعی مورد نظر نرسیده ایم ، این در حالی است که در بسیاری مناطق پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند و منجر به گسترش بیماری می‌شود. جماعتی  ادامه داد: در برخی مناطق هنوز به ایمنی جمعی نرسیده ایم، ممکن است پیک ششم را تجربه کنیم، البته اگر پیک ششم ایجاد هم شود با توجه به سرعت واکسیناسیون، ‌ممکن است خسارات زیانباری که در پیک پنجم داشتیم،  نداشته باشیم، هرچند که ما در فصل پاییز هستیم و فصول سرد، فصولی هستند که این ویروس‌ها می‌توانند بیشتر فعالیت کنند. 
کپی