اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران
روایت گمشده

ایجاد تغییرات در آرشیوهای وزارت خارجه

ایجاد تغییرات در آرشیوهای وزارت خارجه

نسخه‌ای از سند را به سهیل شماس رئیس هیأت لبنانی نیز ارائه کردیم، اما آن را در اختیار هیأت فلسطینی قرار ندادیم. ندادن این سند به هیأت فلسطینی ناشی از تداوم بدگمانی ما و بروز نشانه‌های چندگانه از دور شدن عملی و نه زبانی آنها از پی‌گیری موضوع هماهنگی با ما بر اساس توافق پیشینمان، بود. عرفات پیش از این به ما گفته بود واپسین کسی خواهد بود که با مذاکرات چندجانبه موافقت می‌کند، زیرا سازمانی آزادیبخش و نه یک کشور را نمایندگی می‌کند.

رابینوویچ از علاف خواست، مهلت کافی به او داده شود تا بتواند سند را خوانده و بررسی کند، شاید هم می‌خواست رابین را به‌صورت مستقیم در جریان محتوای سند قرار دهد. رابینوویچ پس از مدتی با چهره‌ای که نشانه‌هایی از بیم و امید داشت به میز مذاکرات بازگشت و پیشنهاد داد بررسی این سند از ترتیبات امنیتی آن آغاز شود. اما علاف بر آغاز بررسی ازبند پنجم سند درباره عقب‌نشینی اسرائیل از همه سرزمین‌های جولان و تنظیم جدول زمانی مراحل عقب‌نشینی، پافشاری کرد. من همانگونه که گفتم، در ارتباط مستقیم با علاف بودم و او می‌توانست هرگاه می‌خواست یا ضروری می‌دید، تماس بگیرد. در این پی گیری‌ها، غرق در جزئیات می‌شدم و نقش خود را در راهبری مذاکرات ایفا می‌کردم. البته این پی گیری‌ها، بازتاب دهنده بوالفضول سیاسی و شخصی من برای دانستن نحوه اندیشیدن دشمن در طرف روبه‌روی ما در مذاکرات نیز بود. می‌دانم که کلمه دشمن، اسرائیلی‌ها را ناراحت می‌کند اما استفاده از آن را تا هنگامی که اسرائیل سرزمین‌های عربی را در اشغال خود دارد، ادامه می‌دهیم. فکر می‌کنم همه اعضای هیأت ما نیز چنین برداشتی را در تجربه مذاکرات مستقیم رو در رو با اسرائیل در سر داشتند. در جریان این دور از مذاکرات به رئیس هیأت سوریه اجازه دادم برخی گپ و گفت‌های غیر رسمی حساب شده و در سقف مشخص با رابینوویچ در حضور یکی از اعضای هیأت، داشته باشد و چکیده صورتجلسه آنها را ارائه کند. همین جا گریز کوچکی هم بزنم که همه دوره‌های مذاکراتی و ارتباطات ما به شکل حرفه‌ای، مستندسازی شد. ما هیچ گاه شخصیت‌های خود و شخصیت معنوی دولت را در هم نمی‌آمیختیم و آنچه انجام می‌دادیم را پاره‌ای از آرشیو کشور و نه حکومت سوریه تلقی می‌کردیم. من همچنین دگرگونی بنیادینی نیز در کار وزیر خارجه سوریه ایجاد و آن را به وزیر خارجه کشور، یا دبیرکل حاکمیتی آن و نه تنها وزیری در حکومت سوریه، تبدیل کردم. در این کار از آرشیو کشورهای پیشرفته که یک مرکز ارتباطات، همه مکالمه‌های مسئولان کشور را به شکل خودکار ثبت و ضبط می‌کند، بهره گرفته و کاری کردم که همه تماس‌های گرفته شده با من، یا تماس‌های من در روند مذاکرات ضبط شده و در آرشیو وزارت خارجه سوریه نگهداری شود. به موضوع بحث خود برگردیم. علاف که فردی میهن دوست و صادق و برای نگاه تاریخ به خود اهمیت قائل بود، این مأموریت را با ضوابط شدید آن پذیرفت. علاف فردی نبود که به دست دادن مجانی یا خلوت گزینی‌هایی روی آورد که با بهانه غافلگیری و به روش «صلح در برابر صلح» انجام می‌شد. علاف بی‌تردید فردی حرفه‌ای و علاوه بر آن، مشتاق بود که مصالح عالیه کشور بر رفتار و افکارش حاکم باشد./ ایران 

کپی