اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

کلمات کلیدی
سخنگوی هیات منصفه مطبوعات خبر داد

رسیدگی به دو پرونده در دادگاه مطبوعات

رسیدگی به دو پرونده در دادگاه مطبوعات

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: روز یکشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۰ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی به ۲ پرونده رسیدگی شد.

احمد مومنی راد در این باره اظهار کرد:  پرونده اول مربوط به مدیر مسئول  سایت اعتدال به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی  بود که هیات منصفه به اتفاق آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب  متهم را مجرم دانست و نیز به اتفاق  آرا او را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.

وی افزود: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری فراز به اتهام  نشر اکاذیب بود که هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را در اتهام فوق الذکر مجرم دانست  و  نیز با اکثریت آرا او را در این اتهام مستحق تخفیف دانست./ ایسنا 

کپی