اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

کلمات کلیدی

سرانه مطالعه حدود ۱۷ دقیقه‌ای روزانه ایرانیان در سال ۹۹

سرانه مطالعه حدود ۱۷ دقیقه‌ای روزانه ایرانیان در سال ۹۹

مرکز ملی آمار در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: سرانه مطالعه هر فرد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد کشور در سال ۱۳۹۹ برابر ۱۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه در روز بوده است.

 مرکز آمار ایران در طرح آمارگیری سرانه مطالعه از فرهنگ رفتاری خانوار سال گذشته به ۶۲ هزار و ۵۶۰ خانوار که ۴۳ هزار و ۷۰۰ خانوار شهری و ۱۸ هزار و ۸۶۰ خانوار روستایی بودند مراجعه کرد.

برپایه نتایج به دست آمده در سال ١٣٩٩، سرانه مطالعه افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر با سواد در ماه به‌طور متوسط هشت ساعت و ١٨ دقیقه برآورد شد که به عبارت دیگر ۱۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه در روز بوده است. از این مقدار ۶ ساعت و ٣٢ دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی، یک ساعت و ٢٣ دقیقه سرانه مطالعه روزنامه و ٢٣ دقیقه سرانه مطالعه نشریات بوده است.

براین اساس  به‌طور کلی ۶۲.۹ درصد افراد با سواد ١٥ ساله و بیشتر در سال ١٣٩٩ یک نوع مطالعه غیردرسی اعم از کتاب غیردرسی، روزنامه یا نشریه داشته‌اند.

همچنین ۵۴.۵ درصد از افراد باسواد ۱۵ ساله و بیش‌تر، در یک سال قبل از آمارگیری، مطالعه کتاب غیر درسی اعم از چاپی یا الکترونیکی داشته‌اند و ۲۲.۴ درصد از افراد مذکور در ماه قبل از آمارگیری، روزنامه اعم از چاپی یا الکترونیکی مطالعه کرده‌اند.

بر اساس نتایج به دست آمده ۸.۹ درصد از افراد باسواد ١٥ ساله و بیش‌تر، در ماه قبل از آمارگیری نشریه (چاپی یا الکترونیکی) مطالعه کرده‌اند.

همچنین از ۶ ساعت و ۳۲ دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیر درسی در ماه، ٢ ساعت و ٣٢ دقیقه سرانه مطالعه قرآن و ادعیه و چهار ساعت سرانه مطالعه سایر کتب غیر درسی بوده است.

براساس مطالعه انجام شده افراد ۱۵ ساله و بیشتر که در سال ١٣٩٩ مطالعه کتاب غیردرسی داشته اند، ۳۳.۲ درصد دست‌کم یک عنوان کتاب، ۵۲.۷ درصد ۲ تا چهار عنوان، ۷.۵ درصد پنج تا هفت عنو.ان کتاب و ۶.۵ درصد بیش از هفت عنوان کتاب مطالعه کرده‌اند.

نتایج آمارگیری نشان می‌دهد: اولویت مطالعه افراد به ترتیب مطالعه قرآن و ادعیه، رمان و داستان‌های کوتاه بزرگسالان، روانشناسی و تربیتی و موضوعات دینی (به‌جز ادعیه و قرآن) بوده است.

استان‌های یزد با ١٥ ساعت و ۱۶ دقیقه،  قم با ۱۵ ساعت و ١٢ دقیقه و قزوین با ١٢ساعت و ۵۸ دقیقه در ماه بیشترین و استان‌های کرمانشاه با سه ساعت و ۴۰ دقیقه، کهگیلویه و بویر احمد با سه ساعت و ٢٢ دقیقه و بوشهر با ٢ ساعت و ۴۰ دقیقه در ماه کمترین سرانه مطالعه را در سال ١٣٩٩ داشته‌اند./ایرنا

کپی