اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

کلمات کلیدی

افزایش پرواز‌های تاخیردار نسبت به خرداد

افزایش پرواز‌های تاخیردار نسبت به خرداد

آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نشان می‌دهد: درصد پرواز‌های تاخیردار به کل پرواز‌ها در تیرماه سال جاری نسبت به خرداد افزایش یافته است.

 آمار منتشر شده توسط گروه اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نشان می‌دهد که در ماه تیر، ۲۰ درصد پرواز‌های برنامه‌ای شرکت‌های هواپیمایی داخلی، دارای تأخیر بوده و همچنین در همین مدت، متوسط زمان تأخیر پرواز‌های تاخیردار ۸۵ دقیقه بوده است.

در این ماه از میان ۱۵ هزار و ۸۴۵ پرواز خروجی، ۳ هزار و ۱۶۱ پرواز با تاخیر انجام شده که این رقم نسبت به ماه پیش از آن یعنی خرداد، ۳ درصد رشد داشته است.

در این ماه هواپیمایی تابان با ۳۱ درصد پرواز تاخیر دار، بیشترین تاخیر و هواپیمایی ماهان با ۵ درصد پرواز تاخیردار، کمترین میزان تاخیر را در بین شرکت‌های هواپیمایی داشته‌اند.

همچنین در این ماه میزان تاخیر‌های هواپیمایی پویا‌ایر ۱۷ درصد رشد و میزان تاخیر‌های هواپیمایی قشم ایر ۱۲ درصد کاهش داشته است و این دو رقم بالاترین میزان افزایش و کاهش تاخیر در میان شرکت‌های هواپیمایی هستند.

در این ماه، ۴۰ درصد پرواز‌های برنامه‌ای شرکت‌های هواپیمایی، یعنی ۱۰ هزار و ۶۶۰ پرواز باطل شده‌اند که بیشترین میزان ابطال مربوط به شرکت ماهان با ۶۷ درصد و کمترین میزان ابطال مربوط به هواپیمایی سا‌ها با ۹ درصد ابطال پرواز است.

سایر داده‌های این گزارش نشان می‌دهد در تیرماه سال ۱۴۰۰ در ۲۴ ساعت شبانه روز، اوج پرواز‌ها در ساعت ۶ و در روز‌های هفته، اوج پرواز‌ها در روز چهارشنبه بوده است. در این ماه فرودگاه کرمان با متوسط ۱۲۵ مسافر در هر پرواز و فرودگاه سهند (مراغه) با متوسط ۲۷ مسافر در هر پرواز بیشترین و کمترین تراکم مسافر را شامل می‌شوند. همچنین پرواز‌های عبوری از فراز کشور در تیرماه سال جاری ۴۶ درصد نسبت به ماه مشابه سـال گذشته افزایش یافته است.

/خبرگزاری صداوسیما

کپی