اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

راه‌اندازی یادمان ریاست جمهوری روحانی

راه‌اندازی یادمان ریاست جمهوری روحانی

اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: بر اساس ماده 5 قانون اسناد ملی، این سازمان پیگیر ایجاد یادمان‌های ریاست جمهوری است و اکنون مجموعه اسناد مربوط به روسای جمهوری دولت‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران شکل گرفته و هر آنچه که جنبه سندی دارد به آرشیو ملی منتقل می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با بیان این مطلب افزود: از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مصوبه ای در شورای اسناد ملی برای ایجاد یادمان‌های روسای جمهور به تصویب رسید. شورای اسناد ملی، مستقل است و نمایندگانی از نهادها و سه قوه در آن حضور دارند و این شورا تصمیم گیر نحوه و کیفیت نگهداری اسناد است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: برهمین اساس یادمان‌های ریاست جمهوری دولت‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم به درخواست سه تن از روسای جمهور هریک از این دولت‌ها در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ایجاد شد.

وی گفت: شورای اسناد ملی مرکب از وزیر امور خارجه، وزیر امور تحقیقات و فناوری، دادستان کل کشور، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دادستان دیوان محاسبات و دو تن از اشخاص متبحر در سند به انتخاب هیات دولت است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران یادآور شد: در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در هیات دولت مصوبه ای مطرح شد که براساس این مصوبه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران متولی ایجاد یادمان رئیس جمهوری هاشمی رفسنجانی شد و مسئولیت آن نیز به عهده این سازمان قرار گرفت و بر اساس توافقات صورت گرفته در این زمینه اقدام شد. این نکته را یادآور می‌شوم که یادمان‌های ریاست جمهوری دولت هاشمی رفسنجانی در شهر رفسنجان و زیرنظر سازمان اسناد و کتابخانه اداره می‌شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اظهار داشت: رئیس دولت‌های هفتم و هشتم  نیز پس از پایان ریاست جمهوری خود درخواستی برای نگهداری از یادمان ریاست جمهوری این دو دولت به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ارسال کردند و مصوب شد یادمان رییس جمهوری این دوره‌ها نیز در سازمان اسناد و کتابخانه ملی تشکیل شود و این امر محقق شد.

بروجردی افزود: اما یادمان دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سپرده نشد تا اینکه درخواست نگهداری یادمان‌های دولت بار دیگر از سوی حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دولت دوازدهم به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ارائه شد و در همین راستا شورای اسناد ملی مصوب کرد که سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران موظف به راه اندازی یادمان رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم است و نماینده ای را برای تحقق این مهم معرفی کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده 5 قانون اسناد ملی، این سازمان پیگیر ایجاد یادمان‌های ریاست جمهوری است و اکنون مجموعه اسناد مربوط به روسای جمهوری دولت‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و یازدهم و دوازدهم در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران شکل گرفته و هر آنچه که جنبه سندی دارد به آرشیو ملی منتقل می‌شود.

وی یادآور شد: هریک از روسای جمهوری دولت‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و یازدهم و دوازدهم در پایان دوران ریاست جمهوری خود، سازمان اسناد و کتابخانه ملی را متولی ایجاد یادمان ریاست جمهوری کردند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خاطرنشان کرد: اشیا و اسناد مربوط به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولت‌های نهم و دهم به نهاد یا دستگاهی واگذار نشده و هم اکنون در مرقد امام خمینی (ره) نگهداری می‌شود./ 

کپی