اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰

کلمات کلیدی

حساب روحانی در توئیتر از رئیس جمهوری اسلامی به هفتمین رئیس جمهور تغییر پیدا کرد

حساب روحانی در توئیتر از رئیس جمهوری اسلامی به هفتمین رئیس جمهور تغییر پیدا کرد

حساب رسمی حسن روحانی در توئیتر از رئیس جمهور اسلامی به هفتمین رئیس جمهور تغییر پیدا کرد.

حساب رسمی حسن روحانی در توئیتر از رئیس جمهور اسلامی به هفتمین رئیس جمهور تغییر پیدا کرد. 

 

 

کپی