اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

نرخ تورم استان‌ها ؛ لرستان در صدر/سمنان کمترین تورم را دارد

نرخ تورم استان‌ها ؛ لرستان در صدر/سمنان کمترین تورم را دارد

مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان را در تیر ۱۴۰۰ اعلام کرد که بیشترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان لرستان است.

در تیر ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوار‌های کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۳۲۷،۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان لرستان با ۵.۹ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با ۱.۴ درصد افزایش است.

کل خانوار‌ها
در تیر ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوار‌های کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۳۲۷،۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان لرستان با ۵.۹ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با ۱.۴ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور ۴۳.۶ درصد میباشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۵۳.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (۳۷.۷ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های کشور به عدد ۴۴.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (۵۰.۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۰.۲ درصد) است.
خانوار‌های شهری
در تیرماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوار‌های شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۳۲۳،۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۶ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های شهری مربوط به لرستان با ۶.۹ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های سمنان و سیستان و بلوچستان با ۱.۳ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های شهری کشور ۴۲.۹ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های شهری مربوط به ایلام (۵۲.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (۳۷.۷ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های شهری به عدد ۴۳.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (۴۹.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۰.۱ درصد) است.
خانوار‌های روستایی
در تیر ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوار‌های روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۳۴۷،۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۲ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های روستایی مربوط به استان خوزستان با ۵.۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با ۱.۴ درصد افزایش میباشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های روستایی ۴۷.۷ درصد میباشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۵۹.۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (۴۰.۵ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های روستایی به عدد ۴۷.۳ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (۵۳.۱درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (۴۱.۸ درصد) است.

/خبرگزاری صدا و سیما

کپی