اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

کلمات کلیدی

رابط غیرکلامی بین انسان ها

رابط غیرکلامی بین انسان ها
شهره طاغتی مددکار اجتماعی

هفته گذشته راجع به اثر هنر بر مهارت گوش کردن فعال و درک حضور خود و محیط اطراف صحبت کردیم در این هفته و در ادامه می‌خواهیم در خصوص تقویت مهارت فردی دیگر که پایه و اساس آن به خوب شنیدن مرتبط است کمی بنویسیم. «مهارت درک صحیح معانی».


درک صحیح معانی کلمات اجسام مفاهیم و غیره چیست؟ انسان از طریق حواس پنجگانه خود نسبت به دنیای اطرافش شناخت پیدا می‌کند، دیدن با گوش و گوش جان یکی از راه‌های شناخت است. دیدن، لمس کردن، چشیدن و بو کردن نیز راه‌های دیگر شناخت است. شناخت از طریق ساختن تصویری از دنیای بیرون، درون انسان و محیط و تجزیه تحلیل آنها در ذهن به دست می‌آید. برای ساختن این تصویر درونی می‌توان از ابزارهای مهم و رسانه‌ای استفاده کرد ولی مهم‌ترین و اصلی‌ترین دستاورد هنر برای فرد هنرمند در این زمینه این است که در او توانایی استفاده از ابزارهایی مانند مشاهده کردن، گوش کردن، لمس کردن و غیره را تقویت می‌کند. هنرمند با به کارگیری درست از این ابزار به درک و شناخت نسبی از خود و محیط اطرافش می‌رسد قابل ذکر است که درک معانی و مفاهیم فقط محدود به دانش ادبیات نمی‌شود چه بسیار هنرمندانی در جهان هستند که سواد خواندن و نوشتن ندارند اما آثارشان روح و روان و چشم هر بیننده‌ای را تا عمق وجودشان می‌کشاند و آن اثر هنری می‌تواند حس و حال خالقش را بر جان بیننده بنشاند و مفاهیمی که هنرمند قصد نشان دادن آنها را داشته بخوبی منتقل کند.
اگر افراد هنرمند از وجود خود شناخت درستی به‌ دست بیاورند می‌توانند بر مهارت درک صحیح‌تر مفاهیم و معانی نیز دست یابند، اثر هنری خود گویای مفاهیم ذهنی خالقش است.
می توان گفت که اثر هنری مانند یک مترجم برای سازنده‌اش عمل می‌کند.
مهارت درک صحیح معانی و مفاهیم در هنر از دو وجه قابل بررسی است:
1_ روی سازنده اثر یا همان هنرمند
2_ روی بیننده اثر هنری یا همان مخاطب هنرمند
همانطور که کلمات می‌توانند معانی مختلف و متفاوتی داشته باشند، موقعیت‌های مکانی، پیام‌هایی که دیگران و اطرافیان ما با کلمات و رفتارشان ارسال می‌کنند و حتی بوها و پدیده‌های طبیعی نیز در موقعیت‌های مختلفِ حسی و روانی فردِ هنرمند دارای معانی متفاوتی است.
به گفته دیگر انتقال و درک صحیح مفاهیم یک اثر هنری خود نوعی از ارتباط هنرمند با مخاطبش است به همین دلیل می‌توان گفت هنر یک رابط غیرکلامی بین انسان‌ها است که به انتقال فرهنگ‌های مختلف مسائل اجتماعی حس و حال درونی خالق اثر و غیره بدون حتی رد و بدل شدن کلام به بیننده کمک می‌کند که این خود نوعی ارتباط بین انسان ها را به وجود می‌آورد.در هفته آینده به اثر هنر بر روابط بین انسان‌ها بیشتر خواهم گفت. 

کپی