اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

آموزش و پرورش باید از حاشیه به متن بیاید

آموزش و پرورش باید از حاشیه به متن بیاید

وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش باید از حاشیه به متن بیاید و در مسائل مختلف کشور نقش آفرینی کند. اینکه یک طرح و برنامه ای بدون حضور و توجه به نقش و کارکرد آموزش و پرورش تهیه، تدوین و تصویب می شود، ضربه بزرگی به نظام تعلیم وتربیت است.

محسن حاجی میرزایی در نشست با دبیرکل و مدیران ارشد شورای عالی با اشاره به اینکه تصمیمات و مصوبات شورای عالی در آینده نظام تعلیم و تربیت نقش اساسی و راهبردی بر عهده دارد، گفت: وجود شورای عالی آموزش و پرورش برای نظام تعلیم و تربیت یک نعمت است و باید از آن به نحو مطلوبی برای حل مسائل و مشکلات آموزش و پرورش استفاده کرد.

وی افزود: شورای عالی آموزش و پرورش یک گذرگاه مطمئن برای ورود قوانین و مقررات به نظام آموزش و پرورش است تا از ورود هر طرح و برنامه ای بدون کارکارشناسی و پشتوانه پژوهش جلوگیری شود. این شورا باید سد محکمی در مقابل طرح های سطحی، مقطعی و بدون برنامه و استراتژی باشد.

حاجی میرزایی با بیان اینکه شورای عالی و دبیرخانه آن باید به یک دید و فهم کلی نسبت به مسائل آموزش و پرورش برسند و هیچ مصوبه و طرحی را بدون پشتوانه پژوهشی بررسی و تصویب نکند،‌ گفت: نظام آموزش و پرورش گستره وسیعی در کشور دارد. آموزش و پرورش باید از حاشیه به متن بیاید و در مسائل مختلف کشور نقش آفرینی کند، اینکه یک طرح و برنامه ای بدون حضور و توجه به نقش و کارکرد آموزش و پرورش تهیه، تدوین و تصویب می شود، ضربه بزرگی به نظام تعلیم وتربیت است.

حاجی میرزایی تاکید کرد: نمی شود در طرح ها و برنامه های کشوری، آموزش و پرورش را با این حجم عظیم از نیروی انسانی و گستردگی که در کشور دارد، نادیده گرفت. باید یک پیوند ارگانیک بین سند تحول بنیادین و مجموعه نظام تعلیم و تربیت به وجود بیاید تا شاهد اجرای کامل و متوازن سند تحول باشیم.

وی با اشاره به لزوم داشتن طراحی سنجیده و هماهنگ برای اجرای برنامه های آموزش و پرورش گفت: ممکن است عده ای در احداث یک بنا مشارکت کنند اما وقتی طرح درست، مدون و برنامه ریزی شده ای در دست نباشد، کار ناهمگون و بی قواره ای خلق می شود که نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه باری را بر مشکلات قبلی می افزاید.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: دبیرخانه شورای عالی باید بعد نظارت و ارزشیابی، پژوهشی و راهبری، کارکارشناسی، مطالبه گری، پایش و جستجوگری برای یافتن مسائل و مشکلات آموزش و پرورش، برنامه ریزی و تقسیم کار و... را مد نظر قرار دهد تا بتواند در مسیری که برای انجام فعالیت های آن تعریف شده است، حرکت کند.

حاجی میرزایی در پایان گفت: دبیرخانه شورای عالی باید ابتکار عمل لازم برای بررسی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش داشته باشد و منتظر نماند تا دیگران برای آن طرح و دستور کار ارسال کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش، در ادامه این نشست محمود امانی طهرانی - دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش - اظهارکرد: هدف شورا عالی آموزش و پرورش ارتقای عملکرد موثر و بهبود روند فعالیت نظام تعلیم و تربیت است. برای این کار از دیدگاهها و پیشنهادهای اعضای کمیسیون ها، اعضای شورای عالی آموزش و پرورش، فرهنگیان و صاحنظران حوزه تعلیم و تربیت بهره می گیرد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به نقش مهم و اساسی کارتیمی و گروهی در شورای عالی گفت: شورای عالی آموزش و پرورش یک نهاد سیاستگذار و قانونگذار در حوزه آموزش و پرورش است که تاکنون سعی کرده است از جریانها و گروه های سیاسی در امان بماند و تمام تلاش خود را برای بهبود نظام تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم به کار گیرد.

امانی طهرانی اضافه کرد: ماموریت اصلی شورای عالی شامل سه محور اصلی می شود؛ اول سیاستگذاری، دوم قانونگذاری، سوم نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی. همه این محورها بر پایه پژوهش محوری و ارتباط با مجریان و مخاطبان شکل می گیرد.

وی با اشاره به بحث سیاستگذاری و قانونگذاری در شورای عالی گفت: بر اساس قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، وظیفه اصلی این نهاد قانوگذاری و سیاستگذاری در حوزه آموزش و پرورش است که نتیجه آن حذف موانع و تسهیل روند آموزش و پرورش کشور است. برای این کار باید از نگاه صرف قانونگذاری به سیاستگذاری تغییر رویکرد بدهیم تا بتوانیم با ایجاد نگرش مثبت به موضوعات آموزش و پرورش به شکل گیری این باور در مجریان که هدف شورای عالی کمک به بهبود جریان منظم، منسجم و موثر نظام تعلیم و تربیت است، کمک کنیم.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به موضوع سیاستگذاری در شورای عالی اظهارکرد: هدف از سیاستگذاری در شورای عالی تقویت ابعاد مختلف آن از جمله کنشگری، مشارکت جویی و کیفیت بخشی مصوبات و تقویت مقبولیت و مشروعیت شورای عالی از طریق اتقان، استقلال و اصالت آن است.

امانی طهرانی با اشاره به طراحی الگوی نظارت و ارزشیابی شورای عالی اظهارکرد: نظارت و ارزشیابی دو بال شورای عالی برای اجرای مصوبات هستند. این نظارت معمولا با استفاده از ظرفیت معاونت ها، نمایندگان شورای عالی در استانها، استفاده از ظرفیت صاحبنظران در امر نظارت، استفاده از تجارب زمینه مراکز نظارتی و تعامل با آنها و... انجام می شود.

وی با اشاره به لزوم طراحی یک سیستم نظارت دائمی و هوشمند اظهارکرد: باید روش های خود مراقبتی و کنترل مصوبات در مسیر اجرا، تقویت نظارت پیشینی و پسینی، توسعه نظارت بر حسن اجرای مصوبات از طریق امکانات و فناوری های نوین را طراحی کنیم و به کار بگیریم.   

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه دبیرخانه شورای عالی سه بار موفق به کسب رتبه برتر پژوهشی شده است، اظهارکرد: طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی مورد نیاز جهت تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، شناسایی چالش ها و مسائل کلان آموزش و پرورش، پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی شورای عالی و کمیسیون های مربوط، استفاده از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی، توسعه فرهنگ پژوهش در مدیران و کارشناسان، حمایت مادی و معنوی از کرسی های نظریه پردازی در علوم تربیتی، تاکید بر پژوهش محور بودن مصوبات شورای عالی، اجرای مطالعات راهبردی آینده نگر و تدوین برنامه های آینده پژوهانه و... برخی از فعالیت های حوزه پژوهشی دبیرخانه این شوراست.

وی با تاکید به ارتباط با مجریان و مخاطبان گفت: داشتن ارتباط چند سویه و تلفیقی با مردم، مخاطبان و مجریان رمز ماندگاری سازمانهاست که دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش از این قاعده مستثنی نیست.

امانی طهرانی در ادامه اظهار کرد: یکی از مهم ترین ماموریت هایی که دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش همزمان با تهیه و تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پروش انجام داده این است که تغییر و تحول در آموزش و پرورش را یک امر ضروری و حیاتی دانسته که باید به یک مطالبه عمومی و باور ملی تبدیل شود.

وی افزود: سند تحول بنیادین با همکاری ملت، دولت و مجلس به طور کامل اجرایی می شود. آموزش و پرورش به تنهایی از پس اجرای این سند بر نمی آید.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پایان تاکید کرد: دبیرخانه شورای عالی کما فی السابق باید به محلی برای عرضه دیدگاه‌ها و پیشنهادها درباره بهبود و ارتقای روند آموزش و پرورش تبدیل شود، یعنی هر کسی که می تواند برنامه و طرحی برای ارتقاء و بهبود روند آموزش و پرورش ارائه کند به راحتی به دبیرخانه شورای عالی مراجعه کند. شورای عالی از همه صاحبنظران، فرهنگیان و پژوهشگران دعوت می کند برای رفع موانع توسعه و بهبود کار نظام تعلیم و تربیت خلق ایده و کمک کنند.
 

استفاده از ظرفیت نوبت عصر مدارس برای توسعه پژوهش سراها

وزیر آموزش‌ و پرورش در اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری پژوهش سراهای دانش‌آموزی با تأکید بر این که همه دانش آموزان باید امکان استفاده از پژوهش سراها را داشته باشند، اظهار کرد: باید جریان فعالیت پژوهشی برای دانش آموزان تسهیل شود.

محسن حاجی میرزایی، در اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری پژوهش سراهای دانش‌آموزی که با حضور سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و برخی از اعضای شورای معاونان وزارت آموزش‌وپرورش برگزار شد، اظهار کرد: «پژوهش سرا» یک موقعیت یادگیری است و حق همه دانش آموزان است که از امکانات پژوهش سراها استفاده کنند و باید جریان فعالیت پژوهشی برای دانش آموزان، تسهیل شود.

وی بابیان این که توسعه پژوهش سراها به امکانات نیاز دارد، افزود: در بحث توسعه پژوهش سراها  باید الگوریتمی در نظر گرفته شود تا توسعه کمی و کیفی پژوهش سراها را به‌طور همزمان به همراه داشته باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: دستاوردهای پژوهش سراها شگفت‌آور است و باید به‌عنوان یک تصمیم جدی، پژوهش سراها باهم شبکه شوند زیرا با روش‌های قدیمی نمی‌توانیم نتایج جدید و مطلوبی را به دست آوریم.

وی تصریح کرد: پژوهش سراهای غیردولتی باید توسعه یابد و نیازمند اندیشه خلاقانه برای باز کردن مسیرها هستیم و توسعه کیفی بر توسعه کمی اهمیت دارد.

حاجی میرزایی ضمن تاکید بر این نکته که باید فرصتی را فراهم کنیم تا همه دانش آموزان از این ظرفیت استفاده کنند، افزود: باید از ظرفیت نوبت عصر مدارس برای توسعه پژوهش سراها استفاده کرد تا از انباشت و عدم استفاده از امکانات جلوگیری کنیم.

همچنین در این نشست علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با تشریح فعالیت‌های پژوهش سراهای دانش‌آموزی گفت: پژوهش سراهای دانش‌آموزی در راستای راهکار ۶-۶ سند تحول و برای تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری ،طراحی‌شده که اصل غنی‌سازی محیط مدرسه را به‌عنوان هدف اصلی در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: مأموریت پژوهش سراها،  کیفیت‌بخشی و تأمین و بسط عدالت آموزشی بوده است که به دو شیوه دولتی و غیردولتی اداره خواهد شد. تاکنون این پژوهش سراها به‌صورت دولتی اداره می شد و بخش غیردولتی در آن حضور نداشت.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، معاون آموزش متوسطه با تشریح فعالیت پژوهش سراها در هفت حوزه، اظهار کرد: جهت‌گیری اصلی پژوهش سراها، ایجاد فعالیت‌های علمی و پژوهشی است که دانش آموزان تمامی دوره های تحصیلی در آن مشارکت دارند./ ایسنا 

 

 

 

 

 

 

کپی