اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰

ویژگی‌های ایده پرداز اقتصادی

ویژگی‌های ایده پرداز اقتصادی
کمیل طیبی اقتصاددان

علم اقتصاد مانند سایر علوم، شاخه‌های مختلفی دارد که برخی از این شاخه‌ها به‌سمت علم محض پیش می‌رود ولی برخی شاخه‌ها مانند توسعه اقتصاد جنبه همیاری و شامل بایدها و نبایدها می‌شود که این بایدها و نبایدها می‌بایست بر اطلاعات دقیق و اصیل استوار باشد.


درطول تاریخ، اقتصاددانانی بوده‌اند که برای حل یک مشکل خاص ایده و نظریه‌هایی را ارائه کرده‌اند که این نظریه‌ها توانسته است به‌عنوان یک الگو درتمام کشورها مورد استفاده قرارگیرد.
این که ایده پردازان و نظریه پردازان در علم اقتصاد باید دارای چه ویژگی‌ها و خصلت‌هایی باشند درابتدا باید به اشراف داشتن به موضوع اشاره کرد. درواقع نظریه پرداز باید درحیطه تخصصی خود به‌دنبال ارائه یک ایده یا نظریه جدید باشد. حوزه‌ای که سال‌ها درآن کار کرده و تمام جنبه‌های آن را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. درهمین راستا، اشراف به نظریه‌های گذشته در هر حوزه‌ای از علم اقتصاد نیز یک اصل غیرقابل اجتناب برای هر نظریه‌پردازی محسوب می‌شود.
هیچ اقتصاددانی بدون اشراف و مطالعه روی نظریات گذشته درحوزه مورد تحقیق خود نمی‌تواند اقدام به ارائه نظریه و ایده جدیدی کند. به‌عبارت دیگر نظریه پرداز باید تمام نظریات ارائه شده درگذشته را مورد بررسی دقیق قرار دهد و با ابزارهای مختلف ارزیابی کند تا با استفاده از این اطلاعات قابل اتکا به سمت نظریه جدید سوق پیدا کند.
علاوه براین، ایده پرداز باید مسیر را طی کرده باشد. به این معنا که درموضوع مورد نظر یافته‌ها و تجارب مختلفی به دست آورده باشد تا خود به یافته‌های جدیدی دست یابد، چرا که روش‌های مبتنی بر تفکر نیز در علم اقتصاد به کار گرفته می‌شود.
دراین زمینه به‌طور معمول دو روش برای ارائه نظریه وجود دارد که یکی مبتنی بر روش استقراست و دیگری به روش قیاس. در روش استقرا نظریه پرداز از جز به کل می‌رسد و در قیاس از کل به جز می‌رسد، این درحالی است که ارائه یک ایده جدید باید برپایه هر دو روش باشد و با استفاده از ابزارهای مقداری و کیفی مورد ارزیابی و اثبات قرار گیرد.
درواقع ایده و نظریه پرداز اقتصادی وظیفه مشاوره دارد تا با ارائه یک الگو و چارچوب راهی برای حل مشکلات طرح کند، اما وظیفه حل مشکل برعهده سیاستمدار و سیاستگذار است.
ویژگی درخور توجه دیگری که می‌توان برای ایده پردازان اقتصادی برشمرد، این است که نظریه پرداز از هرگونه تعلق خاطری سیاسی، فرهنگی و... فارغ باشد. برای مثال برای به روزرسانی صنعت برق که این روزها به‌عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران مطرح می‌شود، دو عامل اصلی ضعف در سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری تکنولوژی روز دنیا نقش اساسی دارد، حال اگر ایده‌پردازی بخواهد این عوامل و متغیرها را با نگاه سیاسی بنگرد، به طور قطع نمی‌تواند ایده‌ای کارا ارائه دهد.
درواقع تمام ایده‌ها و نظریات اقتصادی باید جنبه جهان شمول داشته باشند و پس از اثبات قابلیت به کارگیری در نمونه‌ای مشابه درتمام کشورها را داشته باشد.

کپی