اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

شرایط وصول و برگشت زدن چک‌های جدید چیست؟

شرایط وصول و برگشت زدن چک‌های جدید چیست؟
مینانبئی

با اینکه چندی از توزیع دسته‌چک‌های جدید در شبکه بانکی کشور می گذرد، هنوز برخی از مردم از قوانین جدید بی اطلاع هستند و از کارشناسان«از ایران بپرس» در این باره سوالاتی دارند؛ از این رو به سبب اینکه ضرورت دارد هریک از ما از الزامات قانونی چک‌های جدید مانند صدور، ثبت، نقل و انتقال، وصول، قوانین چک برگشتی و موارد منع اعطای دسته چک، مطلع باشیم؛ گفت و گویی با کارشناس ارشد حقوق صورت پذیرفته است.

 ایران آنلاین/

مجید اسدی،کارشناس ارشد حقوق، می گوید: قانون «اصلاح قانون صدور چک»، با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال 1400 اجرایی شد. در این قانون، که به‌نوعی سبب شفافیت در مبادلات بانکی می‌شود و مقابله با پولشویی را میسر می ‎سازد، نحوه صدور، دریافت و انتقال چک، تغییراتی داشته است؛ از این رو افرادی که مبادلات خود را با چک انجام می دهند، تکالیفی برعهده خواهند داشت.

مهم‌ترین نکات و قوانین حیاتی صدور و  وصول چک های جدید 

 وی درخصوص مهم‌ترین نکات و قوانین حیاتی صدور و  وصول چک های جدید، اظهار می دارد:نخستین موضوع، آن است که به موجب قوانین جدید، صدور چک در وجه حامل، ممنوع است. دوم، صادرکننده چک ملزم به تکمیل عملیات صدور چک با ثبت در سامانه صیاد است؛ یعنی صادرکننده چک، در هنگام صدور چک، باید همان اطلاعاتی را که بر روی برگه چک صادره، نوشته است، در سامانه صیاد ثبت کند و صرفا تبادل برگ کاغذی چک میان دو نفر به معنای پایان عملیات نیست و تا زمانی که اطلاعات برگ چک  بر روی سامانه صیاد بانک مرکزی درج و ثبت نشود و بانک مرکزی، گیرنده چک را تأیید نکند، برگ چک وصول نمی‌شود؛ حتی برگشت هم نمی خورد؛ به همین دلیل گیرنده چک باید وارد سامانه بانک مورد نظر شود تا این سامانه تأیید کند که برگ چک رد و بدل شده است. همچنین پیش از این، انتقال چک به دیگری، با یک یا دو امضا، انجام می شد؛ اما در قانون جدید، چنین امکانی وجود ندارد؛ یعنی اگر بخواهید چک را به دیگری منتقل کنید، باید دوباره وارد سامانه بانک عامل شوید و اطلاعات فرد گیرنده نهایی را در سامانه ثبت کنید و در سامانه صیاد بانک مرکزی هم تایید شود تا چک، وصول شود و برگشت نخورد؛ از این رو چک پشت‌نویسی شده(ظهرنویسی شده) دیگر وجود ندارد و پشت‌نویسی چک، ممنوع است.سوم، چکی معتبر است که سررسید آن بیش از 3سال نباشد. چهارم، اگر شخصی چک برگشتی داشته باشد، در سامانه بانک عامل، دیگر اجازه صدور برگ چک جدید به او داده نخواهد شد. توضیح آن که در گذشته اگر چک شخصی برگشت می‌خورد، تا آخرین برگ دسته چک می‌توانست چک صادر کند؛ اما طبق قانون جدید به محض برگشت خوردن اولین برگ چک، از صدور چک‌های بعدی ممانعت به عمل خواهد آمد.

اسدی همچنین می گوید: شرط مهم برای دریافت دسته‌چک در قانون جدید نیز آن است که متقاضی دارای اعتبار مالی کافی باشد و در طی سه سال آخر، چک برگشتی و سوءسابقه ای به نام او ثبت نشده باشد یا تمامی بدهی هایش اعم از چک‌های وصول نشده و وام ها را، تسویه کرده باشد.

پنجم، برخلاف گذشته افراد می‌توانند بدون ثبت درخواست و حکم دادگاه، چک‌هایی را که گواهی عدم پرداخت دارند، به دادگستری ببرند و به دنبال آن، دادگستری به راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد دستور می‌دهد که پلاک خودروهای مالکِ چک و دیگر اموال او به نفع طلبکار توقیف شود. گفتنی است چک‌های صادرشده قدیمی، که در معاملات در گردش اند، کماکان دارای اعتبار هستند؛ اما دسته‌چک‌های قدیمی می‌بایست تعویض شوند.

کپی