اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

کلمات کلیدی

کاهش نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده به کمتر از 9 درصد

کاهش نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده به کمتر از 9 درصد

براساس گزارش بانک مرکزی، در یک ساله منتهی به انتهای اردیبهشت1400، نسبت تعداد چک‌‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به 8.8 درصد کاهش پیدا کرده است.

چک­های برگشتی همواره از معضلات مهم بر سر راه کسب و کارها بوده است. در همین رابطه تا قبل تصویب قانون جدید چک، حجم بالای چک­های برگشتی موجب بی اعتباری چک در معاملات و کاهش تمایل صاحبان کسب و کار به انجام معامله از طریق چک شده بود.

طبق آمار بانک مرکزی در سال 1396، تعداد چک­های برگشتی برابر با 17.2 میلیون فقره به ارزش 161.2 هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع نسبت تعداد چک­های برگشتی به کل چک­های مبادله شده در این سال برابر با 15 درصد و نسبت ارزش چک­های برگشتی به کل چک­های مبادله شده، برابر با 21.5 درصد بود.

در این شرایط قانون جدید چک در اواسط سال 1397 با هدف کاهش چک‌های برگشتی به تصویب مجلس رسید که از تاثیرات مهم اجرای این قانون بر روند معاملات از طریق چک، کاهش قابل ملاحظه آمار چک­های برگشتی و افزایش اعتبار آن در معاملات است.

بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت 1400 حدود 7.5 میلیون فقره چک به ارزش 194.3 هزار میلیارد تومان مبادله شده که 670 هزار فقره چک به ارزش 23.2 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. براساس آمارهای مذکور، تنها 8.9 درصد تعداد چک­های مبادله‌ای برگشت خورده­ و ارزش چک­های برگشتی نیز حدود 11.9 درصد کل چک­های مبادله‌ای است.

با در نظر گرفتن آمار بانک مرکزی مربوط به یک ساله منتهی به انتهای اردیبهشت 1400، تعداد چک­های مبادله شده برابر با 102.3 میلیون فقره به ارزش 2342.2 هزار میلیارد تومان و تعداد چک­های برگشتی در این بازه زمانی برابر با 9.1 میلیون فقره به ارزش258.2 هزار میلیارد تومان است. بنابراین درصد تعداد چک­های برگشتی به مبادله شده برابر با 8.8 درصد و درصد ارزش چک­های برگشتی به چک های مبادله شده نیز برابر با 11 درصد است.

بر این اساس مقایسه آمار منتشر شده از چک‌های برگشتی و مبادله شده در طی یک سال منتهی به آخر اردیبهشت 1400 با سال 96 نشان می دهد که تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده به ترتیب 41 و 49 درصد افت داشته است که نمایانگر تاثیر اجرای قانون جدید چک در کاهش تعداد و ارزش چک های برگشتی است.

/فارس

کپی