اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

چند درصد مردم ماسک می‌زنند؟

چند درصد مردم ماسک می‌زنند؟

دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا اعلام کرد که در حال حاضر ۷۱ درصد مردم ماسک میزنند.

دین پرست معاون وزیر کشور درباره آخرین وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا در کشور در بازه زمانی ۵ تا ۱۲ خرداد ماه بااشاره به روند نزولی شیوع بیماری در ۲۸ استان کشور و وضعیت نگران کننده در سه استان هرمزگان، سیستان وبلوچستان وکرمان اعلام کرد: استان سیستان و بلوچستان با ۵۶ درصد و استان های آذربایجان غربی وهمدان با ۵۷ درصد، درانتهای جدول میزان رعایت پروتکل های بهداشتی و استان های زنجان با ۸۲ درصد، سمنان با ۷۹ درصد وخراسان جنوبی با ۷۸ درصد، علیرغم کاهش چند درصدی رعایت پروتکل های بهداشتی نسبت به هفته قبل، درصدر این جدول قراردارند.

وی همچنین اعلام کرد که میانگین رعایت بهداشت فردی مناسب درکشور۷۳ درصد، میانگین استفاده ازماسک ۷۱ درصد، میانگین رعایت فاصله گذاری اجتماعی۷۰ درصد و میانگین رعایت تهویه مناسب دراماکن عمومی کشور۷۲ درصد بوده است.  میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی دراماکن عمومی در کشور، با یک درصد کاهش نسبت به هفته قبل‌تر، ۷۰ درصد بوده است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل گزارش دبیر قرارگاه عملیاتی از آخرین وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در بازه زمانی ۵ تا ۱۲ خرداد ماه ، بدین شرح است:

- میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور دربازه زمانی ۵ تا ۱۲ خرداد ماه ۷۰ درصد،  کاهش یک درصدی میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور، درمقایسه با بازه زمانی ۲۹ اردیبهشت تا ۵ خرداد ماه

•    روند نزولی شیوع بیماری در ۲۸ استان کشور و وضعیت نگران کننده درسه استان هرمزگان، سیستان وبلوچستان وکرمان

•     استان سیستان وبلوچستان با ۵۶ درصد واستان های آذربایجان غربی وهمدان با ۵۷ درصد، درانتهای جدول میزان رعایت پروتکل های بهداشتی واستان های زنجان با ۸۲ درصد، سمنان با ۷۹ درصد وخراسان جنوبی با ۷۸ درصد، علیرغم کاهش چند درصدی رعایت پروتکل های بهداشتی نسبت به هفته قبل، درصدر این جدول قراردارند


•     رعایت پروتکل های بهداشتی  در ۵ استان : آذربایجان غربی- ایلام- سیستان وبلوچستان–- کردستان وهمدان، بین ۵۶ تا  ۶۲ درصد بوده است،  در ۱۲ استان : آذربایجان شرقی- البرز- بوشهر- چهارمحال وبختیاری- خوزستان- خراسان شمالی- خراسان رضوی- گیلان- گلستان - لرستان- مازندران ومرکزی، بین  ۶۳ تا  ۷۰ درصد بوده است.

•    رعایت پروتکل های بهداشتی  در (۱۴) استان : اردبیل- اصفهان- تهران- خراسان جنوبی-زنجان – فارس- قزوین- قم- سمنان- کرمان- کرمانشاه- کهگیلویه وبویراحمد هرمزگان ویزد، بین ۷۱  تا ۸۲  درصد بوده است.


•   میانگین رعایت بهداشت فردی مناسب درکشور۷۳ درصد، میانگین استفاده ازماسک ۷۱ درصد، میانگین رعایت فاصله گذاری اجتماعی۷۰ درصد و میانگین رعایت تهویه مناسب دراماکن عمومی کشور۷۲ درصد بوده است.


•    ازمجموع ۳ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۸۰۷  مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی،اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش سراسرکشور،  تعداد ۲۵۶ هزار و ۲۵۷ واحد صنفی توسط تیم های نظارت وزارت بهداشت، مورد بازرسی قرارگرفته اند و  درنتیجه بازرسی تیم های نظارتی وزارت بهداشت دراین دوره، در۳۰ هزار و ۵۰۴ مورد منجربه دادن تذکر و معرفی به مراجع قضایی و در۱۳۳۳ مورد نیز،پ لمپ صورت پذیرفته است

•    در بازه زمانی اول اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ماه، مجموعاً تعداد یک میلیون و۶۵۶ هزار و۲۵۷ واحد توسط تیم های نظارت وزارت بهداشت مورد بازرسی قرارگرفته اند و در نتیجه این بازرسی ها در۲۰۱  هزارمورد، منجربه دادن تذکر و معرفی مدیران صنوف به مراجع قضایی و در۱۴۸۳۳ مورد نیز، منجربه پلمپ واحدها شده است.

•     کارگاه ها وصنایع کوچک با ۷۳۴۲ مورد، صنایع کشاورزی، دامپروری و معادن با ۳۵۵ مورد و صنایع تولیدی، نفت،گاز وانرژی با ۲۶۱ مورد، در صدرجدول بیشترین دریافت کنندگان تذکرومعرفی به مراجع قضایی قرار دارند.

•    درحوزه اماکن عمومی نیز؛ سوپرمارکت ها وخواربارفروشی ها، با ۶۴۱۳ مورد، نانوایی ها با۲۵۷۴  مورد، رستوران ها با ۹۰۵  مورد، مطب ها با ۴۶۲ مورد و بانک هابا ۳۲۶ مورد، دریافت کننده بیشترین اخطار ومعرفی به مراجع قضایی بوده اند.

•    میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی دراماکن عمومی در کشور، با یک درصد کاهش نسبت به هفته قبل تر، ۷۰ درصد بوده است.

•    استان سیستان و بلوچستان با رعایت ۵۶ درصد پروتکل های بهداشتی در اماکن عمومی بعنوان آخرین و استان زنجان با ۸۲ درصد، در صدر استان‌های کشور قرار دارند.

•    رعایت پروتکل های بهداشتی در پنج استان : آذربایجان غربی- ایلام- سیستان وبلوچستان–کردستان وهمدان، بین ۵۶ تا  ۶۲ درصد ، در ۱۲ استان : آذربایجان شرقی- البرز- بوشهر- چهارمحال وبختیاری- خوزستان- خراسان شمالی- خراسان رضوی- گیلان- گلستان - لرستان- مازندران ومرکزی، بین  ۶۳ تا  ۷۰ درصد و در ۱۴ استان: اردبیل- اصفهان- تهران- خراسان جنوبی-زنجان – فارس- قزوین- قم- سمنان- کرمان- کرمانشاه- کهگیلویه و بویراحمد هرمزگان و یزد، بین ۷۱  تا ۸۲  درصد بوده است.

•  استان سیستان وبلوچستان با ۵۶ درصد واستان های آذربایجان غربی وهمدان با ۵۷ درصد، درانتهای جدول میزان رعایت پروتکل های بهداشتی واستان های زنجان با ۸۲ درصد، سمنان با ۷۹ درصد وخراسان جنوبی با ۷۸ درصد، علیرغم کاهش چند درصدی رعایت پروتکل های بهداشتی نسبت به هفته قبل تر، درصدراین جدول قراردارند.

•    میانگین رعایت بهداشت فردی مناسب دراماکن عمومی رکشور، ۷۳  درصد بوده است .سه استان آذربایجان غربی با ۵۸ درصد، سیستان وبلوچستان با ۶۲درصد و همدان  با ۶۴ درصد، درانتهای جدول استان هایی قراردارند که نسبت به رعایت بهداشت فردی مناسب  دراماکن عمومی اقدام واستان های زنجان با ۸۴ درصد، سمنان با ۸۱ درصد و اردبیل با ۸۰ درصد، درصدر جدول این گروه ازاستانها قراردارند.

•    میانگین استفاده از ماسک دراماکن عمومی، دربازه زمانی ۵ تا ۱۲ خرداد ماه، در کشور، ۷۱  درصد است ، سه استان سیستان وبلوچستان با ۵۶ درصد، آذربایجان غربی با ۵۷ درصد وهمدان با ۶۱ درصد در انتهای جدول استانهایی قراردارند که نسبت به استفاده از ماسک دراماکن عمومی اقدام و استان های یزد با ۸۶ درصد، زنجان با ۸۳ وسمنان با ۷۹ درصد، در ابتدای جدول این گروه ازاستانها قراردارند.

•   میانگین رعایت فاصله گذاری دراماکن عمومی درکشور، ۷۰  درصد بوده است. سه استان سیستان وبلوچستان با ۵۶ درصد، همدان با ۶۰ درصد وایلام با ۶۱ درصد ،درانتهای جدول استانهایی قراردارند که نسبت به رعایت فاصله گذاری دراماکن عمومی، اقدام واستان های یزد با ۸۶ ، زنجان با ۸۲ درصد و سمنان با ۷۹ درصد، در صدر جدول این گروه ازاستانها قراردارند.


•    میانگین رعایت تهویه مناسب دراماکن عمومی، دربازه زمانی ۵ تا ۱۲ خرداد ماه،درکشور، ۷۲  درصد بوده است . سه استان همدان با ۵۷ درصد، سیستان وبلوچستان با ۵۹ درصد و ایلام با ۶۲ در انتهای جدول استانهایی قراردارند که نسبت به رعایت تهویه مناسب دراماکن عمومی اقدام واستان های یزد با ۸۶ درصد،زنجان با ۸۳ درصد وقم با ۸۲، در رتبه های نخست این گروه ازاستانها قراردارند.


•    ازم جموع ۳ میلیون و۵۷۷ هزارو۸۰۷ مرکزتهیه، توزیع وعرضه و فروش مواد غذایی،اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش سراسرکشور، تعداد ۲۵۶۲۵۷ واحد صنفی توسط تیم های نظارت وزارت بهداشت، مورد بازرسی قرارگرفته اند.

•    درنتیجه بازرسی تیم های نظارتی وزارت بهداشت در۳۰۵۰۴ مورد منجر به دادن تذکر و معرفی به مراجع قضایی و در۱۳۳۳ مورد نیز،پلمپ صورت پذیرفته است.

•    در بازه زمانی اول اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ماه، مجموعاً تعداد یک میلیون و۶۵۶ هزار و۲۵۷ واحد، توسط تیم های نظارت وزارت بهداشت مورد بازرسی قرارگرفته اند، درنتیجه این بازرسی ها در۲۰۱  هزارمورد، منجربه دادن تذکر ومعرفی مدیران صنوف به مراجع قضایی و در۱۴۸۳۳ مورد نیز، منجربه پلمپ واحدها شده است.

•    دربازه زمانی ۵ تا ۱۲ خرداد ماه:کارگاه ها وصنایع کوچک با ۷۳۴۲ مورد، صنایع کشاورزی، دامپروری ومعادن با ۳۵۵ مورد و صنایع تولیدی، نفت،گاز وانرژی با ۲۶۱ مورد، در صدرجدول بیشترین دریافت کنندگان تذکرومعرفی به مراجع قضایی و درحوزه اماکن عمومی نیز؛ سوپرمارکت ها و خواربارفروشی ها با ۶۴۱۳ مورد، نانوایی ها با۲۵۷۴  مورد، رستوران ها با ۹۰۵  مورد،مطب ها با ۴۶۲ مورد وبانک ها با ۳۲۶ مورد، دریافت کننده بیشترین اخطار و معرفی به مراجع قضایی بوده اند.

/ایسنا

 

کپی