اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

برگزاری اولین جشنوارە بین المللی «هەڵپەڕکێ» در بانە

برگزاری اولین جشنوارە بین المللی «هەڵپەڕکێ» در بانە

رئیس هیئت مدیرە انجمن آیینی سنتی هەڵپەڕکێی استان کردستان گفت: در صورت کنترل ویروس کرونا، تا پایان سال 1400 اولین جشنوارە بین المللی هەڵپەڕکێ را در شهرستان بانە برگزار می‌کنیم.

برگزاری جلسە انتخابات هیات رئیسە کانونروز جلسە انتخابات هیات رئیسە کانون هەڵپەڕکێی شهرستان بانە با حضور اعضای انجمن هەڵپەڕکێی استان کردستان در سالن آمفی تئاتر ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

سید احمد توکلی، رئیس هیئت مدیرە انجمن آیینی سنتی هەڵپەڕکێی استان کردستان با بیان اینکە این انجمن در اقتصاد و ایجاد اشتغال در ایران باید پیش قدم باشد، و برای بدست آوردن این تحقق با همدلی هم برنامەهای خوبی برای کل شهرستان های استان در نظر گرفتەایم.

وی افزود: جشنوارە هەڵپەڕکێ بانە یکی از بهترین جشنوارەهای استان کردستان می باشد کە اگر امسال ویروس کرونا کار را مختل نکند، تا پایان سال 1400 اولین جشنوارە بین المللی هەڵپەڕکێ را در شهرستان بانە برگزار می‌کنیم.

حمیدرضا خوشبخت رئیس ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی بانه در ادامه این جلسه، با اشارە بە سفر پر فیض و برکت مقام معظم رهبری در سال ٨٨ بە استان کردستان، و فرهنگی خواندن این استان از سوی ایشان اظهار کرد: استان فرهنگی شاخصەای دارد کە اگر بە آن بنگریم در هر خانوادە کردستانی یک هنر در آن می درخشد؛ هەڵپەڕکێ هم یکی از این هنرهاست.

همچنین در این مراسم از لوگوی انجمن آیینی سنتی هەڵپەڕکێی استان کردستان رونمایی شد.

لازم به ذکر است کە بعد از فراخوان برای طراحی پوستر جشنواره در استان ۱۷ اثر دریافت شد؛ کە بعد از ارزیابی داوران اثر طراح بانەای "نیما فدایی" انتخاب شد و با نام وی ثبت شد.

در این مراسم بە گروەهای رسمی هەڵپەڕکێ بانە "چالاک، آگرین، بەڕۆژە، اوین، بروسکە، شلێوە، پێشەنگ و نیشتمان" پروانە فعالیت اهدا شد.

در پایان با برگزاری انتخابات هیئت رئیسە کانون هەڵپەڕکێی بانە آقایان [فردین یاراحمدی با ٨ رٲی بە عنوان رئیس هیئت مدیرە کانون هەڵپەڕکێی بانە، انور نصیری و فرهاد توکلی با ۴ رٲی بە عنوان عضو هیئت مدیرە کانون] انتخاب شدند./ ایسنا

کپی