اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

نقشه ماهواره‌ای تغییرات رطوبت خاک در کشور

نقشه ماهواره‌ای تغییرات رطوبت خاک در کشور

پایش وضعیت تغییرات رطوبت خاک در استان‌های کشور با استفاده از فناوری سنجش از دور از کاهش رطوبت خاک در همه استان‌ها نسبت به سال گذشته حکایت دارد.

درصد رطوبت خاک در استان‌های کشور در فروردین ماه ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۹ با استفاده از تصاویر ماهواره SMAP رصد و پایش شده است.

اداره سنجش از دور سازمان فضایی ایران وضعیت درصد تغییرات رطوبت خاک در استان‌های کشور را در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ با استفاده از تصاویر ماهواره‌ی SMAP با قدرت تفکیک مکانی ۱۰ کیلومتر مقایسه کرده است.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد که رطوبت خاک کشور در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل در تمامی استان‌ها کاهش یافته است.

بیشترین میزان کاهش مربوط به استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و استان مرکزی به ترتیب حدود ۷۷.۱، ۷۷.۷ و ۷۹ درصد و کمترین میزان کاهش مربوط به استان‌های البرز، مازندران و گیلان به ترتیب حدود ۳۹.۴ ،۳۷.۹ و ۳۲.۱ درصد است.

در جدول زیر وضعیت رطوبت خاک ماهواره‌ای در فروردین ماه ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۹، به ترتیب نزولی در استان‌های کشور نشان داده شده است.

./مهر

 

کپی