اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

پژوهشکده آمار در گزارشی به پیش‌بینی نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای در نیمه اول سال 1400 پرداخت

سناریوهای سه‌گانه تورم تا پاییز

سناریوهای سه‌گانه تورم تا پاییز

گروه اقتصادی | پژوهشکده آمار در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای در نیمه اول سال 1400 را پیش‌بینی کرد. در این گزارش پیش‌بینی شده که روند افزایشی نرخ تورم سالانه ادامه یافته و در شهریور 1400 به 45.1 درصد می‌رسد ولی روند صعودی نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت 1400 در عدد 47.7 درصد متوقف شده و در شهریور ماه به 39.1 درصد می‌رسد.

در این گزارش همچنین وضعیت تورم در سال‌های اخیر و به‌طور ویژه در سال 1399 تحلیل شده و به‌طور مشخص در سه بخش بررسی روند نرخ تورم‌های ماهانه، نقطه‌ای و سالانه در سال‌های اخیر، آخرین وضعیت تورم به تفکیک گروه‌های کالایی و پیش‌بینی نرخ تورم برای شش ماه ابتدایی سال 1400 پرداخته شده است.
حرکت خلاف جهت تورم سالانه و نقطه ای
بنا بر این گزارش، روند نرخ تورم ماهانه در سال 1399 افزایش چشمگیری نسبت به سال 1398 داشته است. به‌طوری که میانگین نرخ تورم ماهانه از عدد 1.7 در سال 1398 به عدد 3.4 در سال 1399 رسیده است. در سال 1399 ماه‌های مهر، تیر و آبان به ترتیب با 7، 6.4 و 5.2 درصد به ترتیب بیشترین تورم ماهانه را داشته‌اند. همین تحلیل برای نرخ تورم نقطه‌ای هم صادق است. همچنین از ماه‌های ابتدایی سال 1398 نرخ تورم نقطه‌ای شروع به کاهش کرد. شیب این کاهش تا مهرماه فزاینده بود و بعد از آن با شتاب کمتری کاهش پیدا کرد به طوری که تا فروردین 1399 این روند کاهشی تداوم داشت و در این ماه نرخ تورم نقطه‌ای به کمترین مقدار خود یعنی 19.8 درصد رسید. بعد از آن روند افزایشی نرخ تورم شروع شد که تا کنون ادامه داشته و به عدد 49.5 در فروردین 1400 رسیده است.
در رابطه با نرخ تورم سالانه در این گزارش آمده که ماه‌های ابتدایی سال 1398 روند افزایشی داشته که در واکنش به نوسانات ارزی سال 1397 بوده است این روند افزایشی تا شهریور 1398 ادامه داشته و سپس روند کاهشی به خود گرفت. به نحوی که در مرداد 1399 به کمترین مقدار خود یعنی 25.8 درصد رسیده است و بعد از آن شروع به افزایش کرد که این افزایش تا فروردین 1399 (عدد 38.9) ادامه داشت. در واقع می‌توان گفت روند نرخ تورم سالانه متفاوت با نرخ تورم نقطه‌ای است.
اما این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟ بنابر این گزارش شتاب افزایش و کاهش نرخ تورم نقطه‌ای بیشتر از نرخ سالانه است و زودتر از آن به نقطه حداقل خود می‌رسد و شروع به افزایش می‌کند. دلیل این امر تفاوت در فرمول محاسباتی این دو نرخ است. نرخ تورم نقطه‌ای فقط دو ماه (ماه جاری و ماه مشابه سال قبل) را مقایسه می‌کند بنابراین هر تغییر قیمتی که در ماه جاری رخ دهد تماماً در نرخ تورم نقطه‌ای منعکس می‌شود و این نرخ واکنش فوری به نوسانات نشان می‌دهد. اما نرخ تورم سالانه مقایسه تغییرات قیمت 12 ماه اخیر نسبت به 12 ماه قبل از آن می‌باشد بنابراین زمانی که یک جهش کوتاه مدت قیمتی رخ دهد هر ماه فقط حدود یک دوازدهم این شوک قیمتی در نرخ تورم سالانه منعکس می‌شود.
استان کرمانشاه و خدمات هتل و رستوران رکورددار تورم فروردین
در این گزارش با اشاره به این نکته که آخرین گزارش نرخ تورم مربوط به فروردین 1400 است آمده است: در این ماه عدد شاخص کل (1395=100) به 306.1 رسید که نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 49.5 درصد اعلام شد.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین  1400 به 38.9 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (36.4 درصد)، 2.5 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.بررسی نرخ تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های کالایی حکایت از آن دارد که کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه ارتباطات با 0.5 درصد و بیشترین تورم ماهانه در این ماه با 6.2 درصد مربوط به گروه هتل و رستوران است. همچنین در سال 1399 استان کرمانشاه با 40.1 و استان مرکزی با 33.3 به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه را داشته‌اند.
پیش‌بینی ماه‌های آتی
پژوهشکده مرکز آمار برای ماه‌های آینده چنین برآورد کرده است که برای پیش‌بینی نرخ تورم ابتدا باید سناریوهای مختلف را معرفی و بر‌اساس آن نرخ تورم را پیش‌بینی کرد. در این گزارش پیش‌بینی نرخ تورم با استفاده از سه سناریو انجام می‌شود. سناریو اول استفاده از الگوی مشابه ماه‌های ابتدایی سال 1399 است. با توجه به اینکه در سال 1399 با تورم بالایی مواجه بودیم این سناریو می‌تواند به عنوان حالت بدبینانه درنظر گرفته شود. سناریو دوم استفاده از الگوی مشابه ماههای ابتدایی سال 1395 می‌باشد و چون در این بازه به دلیل رفع تحریم‌ها با ثبات نسبی در نرخ تورم مواجه بودیم این سناریو حالت خوشبینانه دارد و سناریوی سوم نیز میانگین این دو حالت است. بر‌اساس سناریوی سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است روند افزایشی نرخ تورم سالانه ادامه یافته و در شهریور 1400 به 45.1 درصد می‌رسد ولی روند صعودی نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت 1400 در عدد 47.7 درصد متوقف شده و در شهریور ماه به 39.1 درصد می‌رسد.

کپی