پورتو به مصاف موریرنسه می رود که طبق ترکیب اعلام شده، مهدی طارمی از همان ابتدا در بازی حضور دارد. این بازی از ساعت 00:45 بامداد سه شنبه برگزار خواهد شد./ طرفداری