اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

گزارش «ایران» از تورم نخستین ماه 1400؛ تورم به خدمات رسید

گزارش «ایران» از تورم نخستین ماه 1400؛ تورم به خدمات رسید

گروه اقتصادی: شاخص بهای کالاهای مصرفی خانوارهای کل کشور در نخستین ماه از سال 1400 با رشد همراه شد. براساس اعلام مرکزآمار ایران، درفروردین ماه امسال، عدد شاخص مصرف‌کننده به 306.1 رسید که نسبت به ماه قبل یعنی اسفند ماه 2.7 درصد رشد دارد. این درحالی است که دراسفند ماه سال گذشته نرخ تورم ماهانه به 1.8 درصد رسیده بود که بدین ترتیب تورم ماهانه فروردین ماه 9 دهم درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

همچنین نرخ تورم فروردین ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به 49.5 درصد رسید که نشان‌دهنده رشد 7 دهم درصدی نسبت به اسفند ماه است. درآخرین ماه سال گذشته این شاخص 48.7 درصد بود که در فروردین ماه به 49.5 درصد رسیده است. ازسوی دیگر نرخ تورم سالانه یا 12 ماهه منتهی به فروردین ماه نیز با رشد قابل توجه 2.5 درصدی مواجه شده است. درحالی که دراسفند ماه این شاخص 36.4 درصد بود که در نخستین ماه سال‌جاری با رشد 2.5 درصدی همراه شده است.
درمجموع بررسی شاخص تورم فروردین ماه نشان می‌دهد که هرچند تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز دراین ماه رشد داشته است، اما رشد کالاهای غیرخوراکی و خدمات بیشتر بوده است. برهمین اساس درمیان رکوردداران تورم به‌صورت عمده کالاهای غیرخوراکی به چشم می‌خورد. در واقع تورم پس از خوراکی‌ها اکنون به مرحله بعدی یعنی خدمات رسیده است. همواره خدمات با یک وقفه با تورم مواجه می‌شود.
میزان رشد تورم خوراکی‌ها
براساس این گزارش، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز در فروردین ماه به رشد بالایی همراه شده است. به طوری که دراین ماه تورم ماهانه این گروه به 2.9 درصد رسیده است که درمقایسه با تورم 1.7 درصدی اسفند ماه نشان‌دهنده رشد 1.2 درصدی است. اما تورم خوراکی‌ها درشاخص نقطه به نقطه با افت 3.1 درصدی مواجه شده است. دراسفند گذشته عدد شاخص نقطه‌ای 66.6 درصد بود که در فروردین ماه با افت 3.1 درصدی این عدد به 63.5 درصد رسیده است. با این حال میزان تورم سالانه درگروه خوراکی‌ها با جهش همراه شده است. به طوری که میزان رشد آن نسبت به اسفند ماه 4.9 درصد است. براین اساس درفروردین ماه امسال تورم سالانه خوراکی‌ها به 43.9 درصد رسیده است. درحالی  که این عدد در اسفند ماه 39 درصد را نشان می‌داد.

رکوردداران تورم در فروردین
طبق گزارش مرکزآمار ایران درفرورین ماه درمیان گروه‌های کالا و خدمات اصلی، در شاخص تورم ماهانه بالاترین رشد به خدمات نگهداری مسکن با رشد 9 درصدی اختصاص دارد و پس از آن کالاها و خدمات متفرقه رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. همچنین هتل و رستوران با رشد 6.2 درصد و گوشت با رشد 5.8 درصد در رتبه‌های بعدی قراردارند. همچنین درتورم نقطه به نقطه نیز روغن با رشد 109.3 درصدی بالاترین رشد را داشته است و بعد از آن شیر، پنیر و تخم مرغ تورم 77.4 درصدی داشته است. در جایگاه سوم نیز چای وقهوه و آب میوه قراردارد که رشد 75.1 درصدی را تجربه کرده است. گوشت نیز دراین ماه با رشد 73.2 درصد و نان و غلات با رشد 63.2 درصد ازجمله بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای را داشته است. درتورم سالانه نیز حمل‌ونقل با نرخ 65.9 درصد درصدر ایستاده است و پس از آن میوه و خشکبار با رشد 54.9 درصد و روغن با رشد 53.1 درصدی رتبه‌های دوم و سوم را داشته‌اند.
درمیان گروه‌های 12 گانه تورم مصرف‌کننده دخانیات نسبت به ماه قبل تورم 1.3 درصدی داشته است که این عدد نسبت به ماه مشابه سال قبل 47.9 درصد و درتورم سالانه به 39.6 درصد می‌رسد. درگروه پوشاک نیز تورم ماهانه 3.2درصد و تورم نقطه‌ای 55.6 درصد و تورم سالانه نیز 41 درصد محاسبه شده است. اما درگروه مسکن، آب و برق و... نسبت به ماه قبل 1.3 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 29.8 درصد و سالانه 26 درصد رشد داشته است. درگروه مبلمان و لوازم خانگی هم تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه به ترتیب به 3، 71.3 و 50.2 درصد رسیده است. گروه حمل‌ونقل نیز نسبت به اسفند 2.5 درصد، نسبت به فروردین سال گذشته 56.2 درصد و نسبت به 12 ماهه منتهی به فروردین 65.9 درصد رشد کرده است.
براساس این گزارش، درگروه ارتباطات نیز تورم ماهانه نیم درصد، تورم نقطه‌ای 19.4 درصد و تورم سالانه 17.7 درصد بوده است. اما در گروه تفریح و سرگرمی با تورم بالاتری مواجه هستیم به طوری که تورم ماهانه آن 2 درصد، نقطه 61.7 درصد و سالانه 45.4 درصد محاسبه شده است.

کپی