اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
روز هشتم ماه رمضان

ای صاحب نعمت‌های فراوان!

ای صاحب نعمت‌های فراوان!
عبدالرحیم سعیدی راد شاعر و پژوهشگر

آنقدر ما را در نعمت‌های شگفت و بی‌پایانت غرق کرده‌ای که اگر کارمان فقط شمارش این نعمات باشد، بازهم زمان کم می‌آوریم. مثل این نعمت بزرگ که می‌توانم با تو حرف بزنم، نیایش کنم و شکرگزار باشم.

تو آنقدر کریمی که اگر با انبوهی از گناه به در خانه ات بیایم، آنها را می‌بخشی و حتی به ثواب تبدیل می‌کنی.
حالا به قول مولوی  که می گوید: روزه اسبی است که با سرعت تو را به مقصد می‌رساند؛ در این ایستگاه هشتم ماه رمضان، سوار بر اسب روزه، به‌سمت تو می‌آیم، مرا بپذیر. همین

کپی