اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فهرست جبهه‌های قانونی را اعلام کرد

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فهرست جبهه‌های قانونی را اعلام کرد

دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در خصوص عنوان و جایگاه قانونی جبهه‌های حزبی با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن تأکید بر الزام به رعایت شرایط قانونی برای انجام فعالیت در قالب جبهه‌های حزبی، فهرست جبهه‌های تشکیل شده مطابق شرایط قانونی را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به انجام برخی فعالیت‌های تشکیلاتی و سیاسی در قالب عناوینی هم چون شورا، ائتلاف، نهاد و سایر موارد مشابه، دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اطلاعیه ای صادر نمود که در آن ضمن تأکید بر الزام به رعایت شرایط قانونی برای انجام فعالیت در قالب جبهه های حزبی، فهرست جبهه های تشکیل شده مطابق شرایط قانونی را منتشر کرد..

دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در این اطلاعیه اعلام کرد: با توجه به انجام برخی فعالیت های تشکیلاتی و سیاسی در قالب عناوینی هم چون شورا، ائتلاف، نهاد و سایر موارد مشابه، دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، تذکر نکات ذیل را لازم می داند:

۱. مطابق مفاد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، جبهه شامل تعدادی احزاب دارای پروانه است که در زمینه فعالیت مشخص و با اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تشکیل می شود.

۲. به طور معمول، در آستانه انتخابات مختلف، برخی احزاب و گروه های سیاسی به منظور ائتلاف و همگرایی، مبادرت به تشکیل جبهه می نمایند که برابر قانون احزاب می بایست کلیه مسؤولیت آن را بپذیرند و مراتب را به اطلاع کمیسیون احزاب برسانند؛ لذا ضمن تا کید بر انجام فرآیند قانونی پیش گفته، فعالیت های ائتلافی کلیه احزاب و گروه های سیاسی، فقط در قالب و عنوان مقرر در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی وجاهت دارد و استفاده از سایر عناوین مغایر با عناوین مصرح در قانون پذیرفته نیست.

۳. به منظور تنویر افکار عمومی، تعداد و مشخصات دوازده جبهه حزبی که تشکیل آن ها مطابق فرایند قانونی و با اطلاع رسانی به کمیسیون احزاب انجام شده است، به شرح پیوست اعلام می شود. بدیهی است سایر احزاب پروانه دار متقاضی تشکیل جبهه می بایست فرایند ذکر شده در قانون احزاب را طی نمایند./ ایرنا

---
---
---
کپی