اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
روز چهارم ماه رمضان

ای خدای حکیم و مهربان!

ای خدای حکیم و مهربان!
عبدالرحیم سعیدی راد شاعر و پژوهشگر

ما آدم های عجول و ضعیف، به این دلیل که از حکمت تو سر در نمی آورریم، به هزار و یک بیراهه می رویم. مخصوصاً گاهی که انسان های ناامیدِ از رحمت و کرامت تو، سد راه می شوند و با عینک بدبینی همه چیز را برایمان سیاه نشان می دهند.

در این ایستگاه چهارم ماه رمضان، از تو می خواهم تا حکمت درهایی را که به رویم می بندی  نشانم بدهی، تا نادانسته و با اصرار، آنها را باز نکنم.
می دانم بنده خوبی برایت نبوده ام ،اما این را هم می دانم که تو بخشنده ای و خطا پوش. همین 

کپی