اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

کلمات کلیدی

قتل همسر با 300 ضربه چاقو

قتل همسر با 300 ضربه چاقو
آرزوکیهان

حبس ابد در انتظار شوهر خشمگینی که همسرش را با 300 ضربه چاقو به قتل رسانده بود.

به گزارش ایران آنلاین به نقل از میرر، متهم " جورج چرم"60 ساله در حمله ای بی رحمانه همسرخود" پائولا "59 ساله را با چاقوی آشپزخانه در خانه ای "مرسی ساید " انگلیس به قتل رسانده است.
بنا بر اطلاعات پلیس اسکاتلندیارد این زوج مدت 20 سال با یکدیگر درگیری داشته و در نهایت دعواهای طولانی به قتل زن 59 ساله انجامیده است.
قاضی" اندرومناری " روز گذشته هنگام رسیدگی به پرونده این قتل هولناک بیان کرد که شوهر روانی به دلیل قتل وحشیانه اش بدون آزادی مشروط تا ابد راهی زندان خواهد شد.
گزارش های پلیس نشان میدهد که متهم بسیار حسود بوده واز ارتباط همسرش با دوستان و اعضای خانواده اش بسیار نگران بوده است.

 

کپی