اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

سوداگران مرگ دردام پلیس مبارزه باموادمخدرلرستان

سوداگران مرگ دردام پلیس مبارزه باموادمخدرلرستان

از این باند۳۲۰کیلوگرم موادمخدرازنوع تریاک کشف شد.

 فرمانده انتظامی استان گفت:طی یک عملیات گسترده پلیسی در۴۸ساعته گذشته از این باند۳۲۰کیلوگرم موادمخدرازنوع تریاک کشف شد

سردارمهدیان نسب گفت:این باندقصدتوزیع موادرادرسطح استان داشته که دراین رابطه ۴نفردستگیر و دو دستگاه خودروتوقیف شده است.

وی همچنین یکی از اولویت های پلیس درسال جدیدرا مبارزه با توزیع کنندگان خرده فروشان موادمخدروپاکسازی نقاط آلوده دانست و افزود:باکمک پلیس مبارزه باموادمخدر استان،پلیس های تخصصی ودردمندکردن کلانتری هااجازه فعالیت یاجابجای موادمخدررابه سوداگران مرگ نخواهیم داد.صدا وسیما 

کپی