اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

کلمات کلیدی

استوری یحیی گل محمدی به مناسب روز مرد

استوری یحیی گل محمدی به مناسب روز مرد

یحیی گل‌محمدی به مناسبت روز پدر در صفحه اینستاگرام خود نوشت: روز مرد نداشتند لیکن روزها را مردانه ساختند.

یحیی گل‌محمدی به مناسبت روز پدر در صفحه اینستاگرام خود نوشت: روز مرد نداشتند لیکن روزها را مردانه ساختند.

---

تنها جورابشان سوراخ نبود که پیکری سوراخ

شده از گلوله و ترکش داشتند!

پاس میداریم یاد

مردان مرد سرزمینم را. پیشاپیش روز مردان

واقعی مبارک

کپی