اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

پایداری و ناپایداری در جامعۀ معاصر ایران

پایداری و ناپایداری در جامعۀ معاصر ایران

پنجمین همایش دوسالانۀ «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران» با توجه به برگزاری در سال پایانی سدۀ چهاردهم هجری شمسی به موضوع پایداری و ناپایداری در جامعۀ معاصر ایران اختصاص دارد.

 پنجمین همایش این انجمن،  به پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران  و بخش ویژه کووید ۱۹ در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۶ و ۷ اسفند ۱۳۹۹ به صورت برخط برگزار می‌شود.

تحولات معاصر در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی چه تأثیری بر وضعیت جامعۀ ایران داشته است و چه چشم‌اندازی برای آیندۀ جامعۀ ایران پیش‌بینی می‌شود؟ جامعۀ ایران طی دورۀ معاصر چه فراز و فرودهایی را طی کرده و چه کامیابی‌ها و ناکامی‌هایی را تجربه کرده است؟ کوشش‌های نهادی جامعۀ ایرانی برای دستیابی به کیفیت زندگی اجتماعی بهتر چه نارسایی‌ها و دستاوردهایی داشته است؟ عوامل ناپایدارکننده و ملزومات پایداری جامعۀ ایران چه بوده است؟ در سال پایانی سده، انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری سایر انجمن‌های علمی و سازمان‌ها و نهادهای عمومی و مدنی میزبان ارائۀ یافته‌ها و نتایج پژوهش‌هایی است که طی دو سال اخیر پاسخ‌هایی به چنین پرسش‌های ارائه کرده‌اند.  پنجمین همایش این انجمن،  به پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران با موضوع پایداری و ناپایداری در جامعه معاصر ایران و بخش ویژه کووید ۱۹ و جامعه ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۶ و ۷ اسفند ۱۳۹۹ به صورت برخط برگزار می‌شود.

/ روابط عمومی انجمن جامعه شناسی ایران

---

 

کپی