اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
سال 1395

ثبت جهانی ۱۱ قنات ایران در یونسکو

ثبت جهانی ۱۱ قنات ایران در یونسکو
حسن مجیدی

 دیروز [جمعه ۲5 تیر ۱۳۹۵] پرونده ۱۱ قنات ایرانی، به عنوان سومین پرونده زنجیره‌ای ایران در فهرست میراث تاریخی – فرهنگی یونسکو بررسی و به ثبت رسید. در این بررسی، نمایندگان کشورهای مختلف به اظهارنظر درباره پرونده ارائه شده از سوی ایران پرداختند و بیشتر کشورها از قنات‌های تاریخی ایران و ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو حمایت و بر اهمیت تاریخی قنات‌های ایران، سیستم پیچیده و مدرن به کار رفته در آنها و سودمندی آنها برای محیط زیست اذعان کردند.
روزنامه ایران- شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
 
کپی