اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹

زن و هنر

زن و هنر
فرزین فریدونی پور

هنر یکی از دیرین ترین و بنیادین ترین عرصه های تبلور و تجلی روح انسان است. فعالیت انسان در عرصه هنر در قالب رشته های مختلف بروز کرده است و انسان ها در دوره های تاریخی مختلف در هریک از این رشته ها به تولید هنری پرداخته اند.

نقش زن در هنر را می توان از جنبه های گوناگون مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. در این تحلیل ها می توان زن را در مقام مولد و پدیدآور و نیز در مقام موضوع و محتوای اثر هنری مورد بررسی قرار داد. 

هنر به طور روشن اصلی ترین برون داد بشر در حوزه ادراک ها و احساس های اوست که از طریق آثار کلامی و ادبی، تصویری و دیداری، موسیقایی، نمایشی و جلوه های نوین هنر متبلور می شود. بر این اساس هر یک از گزاره های حسی، عاطفی، بینشی و شناختی انسان از پدیده شگفت هنر سهم دارند و موضوع و دست مایه آن قرار می گیرند. از این منظر می توان زن را یکی از اصلی ترین موضوع ها و محورهای بیان هنری در طول تاریخ برشمرد.

 زن در فرهنگ ایران از دیرباز تاکنون همواره از جایگاه برازنده ای برخوردار بوده است. یکی از شاخصه های رشد فکری و اجتماعی جوامع، نوع نگاه شان به زن است که این مسئله همواره در فرهنگ ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. به گونه ای که در نظام اجتماعی ایران باستان می توان نشانه های توجه به حقوق و جایگاه زن را مشاهده کرد. این روند هرچند بر اثر تاخت و تازها و التقاط فرهنگی که در دوره هایی از تاریخ پدید آمده است دستخوش فراز و نشیب شده است؛ اما روح کلی فرهنگ ایرانی تجلیل و تکریم زن است و این مسئله در ادبیات و هنر ایرانی قابل مشاهده است. ادبیات و هنر ایران مملو از نشانه های آشکاری است که به جایگاه شاخص زن در فرهنگ ایرانی دلالت دارند.

در فرهنگ ما با توجه به گرایش عمومی به هنر و وجود هنرهای فراگیری نظیر فرش بافی و صنایع دستی، توده های مختلف جامعه به امر تولید هنری اشتغال داشته اند. حضور زنان در برخی از عرصه های هنری چنان چشمگیر است که می توان آن ها را هنری زنانه قلمداد کرد. به عنوان مثال، هنر فرش بافی و سایر زیراندازها صرف نظر از مراحل طراحی و ابعاد فنی آن، در مرحله بافت عموماً توسط زنان و دختران انجام می شود. 

روح سرزنده و پرعطوفت زن ایرانی در زمینه های مختلف تولید اثر هنری به ویژه در صنایع دستی و خانگی امکان تجلی و تبلور یافته و منجر به خلق آثار شگرف و دلپذیری در هنر ایران شده است.

---
---
---
---
---
---
 

 

کپی