اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
سال 1386(نیمه اول)

جمعیت ایران از 70 میلیون گذشت

جمعیت ایران از 70 میلیون گذشت
حسن مجیدی

محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران، آخرین نتایج سرشماری عمومی کشور را اعلام کرد و گفت: تعداد جمعیت ایران ۷۰ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۸۴۶ نفر است که ۶۸ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۸۲۶ نفر در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنند.

 وی گفت: تعداد جمعیت شهری کشور ۴۸ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۷۵ نفر می‌باشد. همچنین طبق سرشماری انجام شده تعداد جمعیت روستایی ۲۲ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۷۷۱ نفر است.  همچنین میزان تراکم نسبی جمعیت به ۴۳ نفر رسیده است.بنا بر این گزارش، تعداد خانوارهای موجود ۱۷ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۵۸۸ خانوار بوده است.
همچنین تعداد مردان در کشور ۳۵ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۸۱۸ نفر و تعداد زنان ۳۴ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۲۸ نفر است. در حالی که نُرم نسبت جنسیتی مردان به زنان در کشور ۱۰۴ است، بیشترین نسبت در استان بوشهر با ۱۱۳ نفر (به دلیل فعالیت‌های عسلویه) و کمترین نسبت با ۹۸ نفر در خراسان شمالی است.
براساس نتایج سرشماری جمعیت، هم اکنون بُعد خانوار ۰۵/۴ است. همچنین جمعیت صفر تا ۱۴ ساله ۲۵ درصد، ۱۵ تا ۶۴ ساله ۷۰ درصد و ۶۵ ساله به بالا ۵ درصد هستند. جمعیت تهران نیز بالغ بر ۱۳ میلیون و ۴۱۳ هزار نفر است. این تعداد در سال 1375 معادل ۱۰ میلیون و ۳۴۴ هزار نفر و در سال 1365 بالغ بر ۸ میلیون و ۹۵ هزار نفر است.
بر اساس نتایج به دست آمده تهران، پرجمعیت‌ترین استان و ایلام با ۵۴۵ هزار نفر کم جمعیت‌ترین استان کشور است. این گزارش حاکیست: نرخ رشد جمعیت طی سال‌های 1375 تا 1385 معادل۶۱ /۱ درصد بوده که این میزان در سال‌های 1365 تا 1375 بالغ بر 1/96درصد بوده است. بیشترین رشد جمعیت با
 4 / 3درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان و کمترین رشد با ۱۵ صدم درصد متعلق به استان همدان است. همچنین بیشترین میزان تراکم جمعیت مربوط به تهران است. به طوری که این میزان تراکم از ۵۵۰نفر در هر کیلومتر مربع در سال 1375 به ۷۱۳ نفر در هر کیلومتر مربع در سال 1385 رسیده است. کمترین تراکم جمعیت نیز متعلق به سمنان است که از ۵ نفر در هر کیلومتر مربع در سال 1375 به ۶ نفر در کیلومتر مربع در سال 1385 رسیده است.به گفته مدد در سال 1385 بالغ بر 9/46 درصد سرپرست زن خانوار وجود داشته که این میزان در سال 1375 حدود 8/35 درصد بوده است. همچنین سرپرست مرد خانوار در سال 1385 رقم 90/54 درصد را شامل می‌شده که در سال 1375 این میزان 91/63 درصد بوده است. بیشترین موازنه مهاجرتی با 401/ 617 واحد مربوط به استان تهران است. 
به گفته وی، نسبت خانوارهای یک نفره به کل خانوارها۲۱/ ۵ درصد، خانوارهای دونفره 15/27 درصد، خانوارهای سه نفره 22/9 درصد، خانوارهای چهار نفره ۴۲/24 درصد و خانوارهای پنج نفره و بیشتر ۳۲ درصد است که به غیر از گروه آخر، بقیه با افزایش همراه بوده است.
روزنامه اطلاعات- سه‌شنبه 25 اردیبهشت 1386
 
کپی