اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹
سال 1381(نیمه دوم)

استان تهران 12 میلیون‌نفر جمعیت دارد

استان تهران 12 میلیون‌نفر جمعیت دارد
حسن مجیدی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: براساس سرشماری سال‌ جاری، جمعیت استان نسبت به سرشماری دوره قبل (سال 1375) حدود 20‌درصد رشد داشته است.

 «جواد فرشباف ماهریان» در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: جمعیت استان تهران بیش از 12 میلیون نفر است که حدود 51 درصد از این میزان را مردان و 49 درصد را زنان تشکیل می‌دهند؛ در سطح کشور در مقابل هر 100 مرد حدود 105 زن وجود دارد در حالی که این میزان در استان تهران نسبت معکوس دارد.وی علل وجود جمعیت زیاد مرد در استان تهران را تحصیل و کسب درآمد دانست و گفت: این عوامل سبب شده نسبت جمعیت در سطح استان، به نفع مردها تغییر کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران افزود: جمعیت خانوار در استان تهران 89/3 است که این میزان درکشور برابر 2/4 است.
براساس این آمارگیری، بار مسئولیت تأمین هزینه زندگی توسط سرپرست خانوار در استان تهران نسبت به کل کشور کمتر است.
به‌ گفته وی جمعیت استان تهران در سرشماری سال 1375 معادل 10میلیون و 100 هزار نفر بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، برآورد نرخ زاد و ولد در کشور را به طور میانگین 5/1 ذکر کرد و گفت: میزان مهاجران در افزایش جمعیت استان تهران مؤثر بوده و ترکیب جمعیت مرد و زن نیز گویای این واقعیت است.
روزنامه ایران-سه شنبه 28 آبان 1381
کپی
پیشنهاد سردبیر