اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

جزئیات کشف کود و خاک گلدان در آجیل فروشی

جزئیات کشف کود و خاک گلدان در آجیل فروشی

کود و خاک گلدان در آجیل فروشی کشف شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر ومیمه گفت: همزمان با نظارت بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه و کنترل مواد غذایی ،در انبار یک آجیل و خشکبار فروشی تعدادی کیسه کود گیاهی و خاک گلدان در بین آجیل و خشکبار کشف شد.

دکتر علی پارسا با اشاره به خطر آلودگی میکروبی برای آجیل و خشکبار و احتمال تکثیر انواع کرم افزود: این انبار تخلیه و آجیل های موجود برای تشخیص بار میکروبی نمونه برداری و محموله تا تعیین تکلیف توقیف و متصدی متخلف تحویل مراجع قضایی شد.صدا وسیما 

کپی