اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

کلمات کلیدی

فیلم لحظه ترس ببر از دیدن یک حیوان در تاریکی شب

فیلم لحظه ترس ببر از دیدن یک حیوان در تاریکی شب

یک ببر هنگام آشامیدن آب از یک برکه، با دیدن حیوانی دیگر، از ترس پا به فرار گذاشت.

 یک ببر بزرگ در تاریکی شب، مشغول آشامیدن آب از برکه بود که با نزدیک شدن حیوانی دیگر، از ترس پرید و پا به فرار گذاشت.

در ادامه، فیلمی از لحظه خنده دار فرار ببر را مشاهده می‌کنید.با شگاه خبرنگاران 

فیلم لحظه ترس ببر از دیدن یک حیوان در تاریکی شب

کپی